Jytte Guteland tar plats i EU-utskott kring djurtransporter

Nu är det klart att Jytte Guteland (S) tar plats i Europaparlamentets nya utskott för djurtransporter. - På många håll i EU är djurhållningen ohållbar. Varje år transporteras miljontals djur långa avstånd. Det sker i många fall under vidriga förhållanden i trånga, överhettade eller iskalla lastbilar. Detta måste få ett stopp, säger Jytte Guteland (S).

Djurtransporterna i EU sker inom medlemsstaterna och till tredjeländer för avel, uppfödning, ytterligare gödning och slakt. Redan 2012 krävde parlamentet att transporttiden för djur avsedda för slakt ska förkortas till högst åtta timmar.

– Problemet är att de nuvarande reglerna inte efterlevs. Det pågår ett omfattande fusk. Ett systematiskt användande av alldeles för långa och felaktiga djurtransporter för att tjäna pengar. Jag kommer i utskottet driva på för att vi ska stoppa fusket, säger Jytte Guteland.

– Coronapandemin har även belyst frågan att frågan om djurhållning också är en folkhälsorisk. Att förbättra djurhållningen i EU och i världen är ett billigt vaccin för att förhindra framtida zoonosutbrott likt den smittspridning vi nu ser, avslutar Jytte Guteland.

Den 18 juni 2020 beslutade Europaparlamentet om tillsättning av ett särskilt utskott för djurtransporter. Utskottsplatserna tillkännages officiellt under Europaparlamentets plenarsammanträde 7-9 juli 2020.

* * *

Albin Nordin, pressekreterare
Mobil: +32 488 27 44 05
Epost: [email protected]

* * *

facebook Twitter Email