Jytte Guteland: Svenska fiskebåtar plundrar Västsahara

Debattartikel av bl.a. Jytte Guteland i Aftonbladet den 27 februari 2018.

EU och Sverige bryter mot folkrätten – nu måste vi agera

I dag, på Västsaharas nationaldag, beslutar EU-domstolen om lagligheten i fiskeavtalet mellan EU och Marocko. Västsaharas naturresurser står på spel. Under 42 år har landområdet ockuperats av Marocko.

Sedan 2006 betalar EU stora belopp till Marocko för rätten att fiska utanför Västsaharas kust.

Eftersom vattnet utanför Västsahara inte har exkluderats i de tidigare fiskeavtalen, så har svenska och andra europeiska fiskebåtar fiskat i ockuperat vatten och plundrat västsaharierna på deras fisk.

För när EU tecknar handelsavtal med Marocko så inkluderar det också varor som kommer från Västsahara. Indirekt har EU därför bidragit till att ockupationen kan fortsätta, i stället för att bidra till att hitta en fredlig lösning på konflikten.

Utan att invänta dagens besked från EU-domstolen, som är EU:s högsta juridiska instans, är EU-kommissionen redan igång med att förhandla fram ett nytt fiskeavtal som ska träda i kraft efter att det nuvarande går ut den 1 juli i år. Det är viktigt att avtalet blir rätt juridiskt om EU ska upplevas som en union styrd av rättsstatens principer och vara trovärdig i frågan om Västsahara.

Trots att EU-domstolen redan i december 2016 slog fast att ett annat handelsavtal med Marocko, om jordbruks- och fiskeriprodukter, inte ska omfatta Västsahara utan samtycke från det västsahariska folket, så fick EU-kommissionen i maj 2017 mandat från Ministerrådet att förhandla fram ändringar till avtalet ett nytt tilläggsavtal med Marocko som inkluderar Västsahara.

Även Sveriges regering ställde sig beklagligt nog bakom förhandlingsmandatet, men förbehållet att ett framtida avtal måste respektera folkrätten och innefatta det västsahariska folkets samtycke.

EU-kommissionens förbereder just nu avtalet, som den närmsta framtiden kommer att läggas fram för Europaparlamentet och Ministerrådet att ta ställning till. Tyvärr tyder allt på att kommissionen försöker kringgå kravet på samtycke.

Däremot har Sverige som enda land röstat nej till att förnya fiskeavtalet med Marocko, eftersom det inte uppfyller de krav som folkrätten ställer.

Beslutar EU-domstolen i dag att fiskeavtalet mellan EU och Marocko inte bör gälla på ockuperad mark och därmed respekterar det västsahariska folkets rättigheter, så förväntar vi oss att förhandlingarna om ett nytt avtal stoppas om de inte följer domstolens beslut. Parallellt gör vi vad vi kan för att stoppa det ändrade handelsavtalet från att godkännas av Europaparlamentet.

Vi förväntar oss att regeringen med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i spetsen, tar på sig ledartröjan i försvaret av folkrätten och gör allt som står i deras makt för att samla en majoritet eller i alla fall en blockerande minoritet i Ministerrådet.

Det är dags att säga nej till fortsatt plundring av fisk och naturresurser från Afrikas sista koloni, Västsahara.

Jytte Guteland, EU-parlamentariker (S)
Bodil Valero, EU-parlamentariker (MP)
Cecilia Wikström, EU-parlamentariker (L)
Fredrick Federley, EU-parlamentariker (C)
Malin Björk, EU-parlamentariker (V)

facebook Twitter Email