Jytte Guteland (S) kräver åtgärder mot hormonstörande kemikalier

Europaparlamentariker Jytte Guteland (S) kräver tydliga åtgärder för att begränsa hormonstörande kemikalier, när Stella Kyriakides, som föreslås få ansvar för folkhälsofrågorna i den nya EU-kommissionen, frågas ut av EU-parlamentet på tisdagseftermiddagen.

– Kan du lova här i dag att du kommer att agera konkret för att skydda medborgarna från de skadliga nivåer av hormonstörande ämnen som nu leder till stora hälsorisker, frågar Jytte Guteland, som är den socialdemokratiska gruppens samordnare i miljöutskottet.

Exponering av låga doser av hormonstörande kemikalier kopplas till flera olika skador och sjukdomstillstånd som cancer, diabetes, infertilitet och fosterskador.

– Det är inte längre möjligt för människor att undvika dagens allt för höga nivåer av hormonstörande ämnen. De finns överallt omkring oss, i leksaker, i vårt vatten, i kosmetika och i matförpackningar. Små barn är särskilt känsliga. säger Jytte Guteland.

Förutom ett stort mänskligt lidande kostar skadorna EU över 160 miljarder euro varje år. Jytte Guteland vill därför att den nya EU-kommissionen presenterar konkreta förslag på hur de hormonstörande ämnena ska kunna begränsas i samhället, istället för att som hittills, gömma sig bakom den otillräckliga strategi som den hittillsvarande EU-kommissionen presenterade år 2018.

******

​Sigrid Bøe, presschef
​Mobil: +32 471 79 01 76
E-post: ​[email protected]

* * *

facebook Twitter Email