Jytte Guteland (S) deltar vid klimatoppmötet COP24

Jytte Guteland, europaparlamentariker (S), deltar på klimattoppmötet COP24 mellan tisdag 11 december och fredag den 14 december. Hon är den enda svenska officiella förhandlaren från Europaparlamentet. Under mötet kommer hon träffa flera nyckelaktörer för att diskutera faktiska klimatåtgärder.

– Det är upp till bevis för världens länder att leverera handling som minskar utsläppen och visa att Parisavtalet inte bara är vackra ord. Jag kommer kämpa för att Katowice blir en framgång och historisk vändpunkt för klimatet, säger Jytte Guteland.

Jytte Guteland kommer bland annat att träffa Michał Kurtyka, ordföranden för COP 24 samt förhandlingsteam från flera olika länder, exempelvis Kina och Brasilien.

Europaparlamentet har ett starkt mandat att driva på och hjälpa världens länder att öka insatserna för att minska klimatutsläppen. För att EU:s samlade klimatutsläpp ska vara i linje med Parisavtalet måste de minska med 55 procent till år 2030.

– För mig är det självklart att Europa ska gå före i det internationella klimatarbetet. Det kan stärka vår konkurrenskraft globalt genom att vara pådrivande för grön teknik och innovationer, precis som Sverige och många svenska företag är. Dessutom måste alla sektorer ta sitt ansvar, framförallt sjöfarten där klimatarbetet går alldeles för långsamt, fortsätter Jytte Guteland.

facebook Twitter Email