Jytte Guteland (S) blir tung aktör i Europaparlamentets miljöutskott

Jytte Guteland valdes på onsdagen till den stora socialdemokratiska partigruppens samordnare i Europaparlamentets miljöutskott.

– Det är en viktig roll med stora möjligheter att påverka parlamentets klimatarbete. Det ger också inflytande i en tid när världen måste sätta stort fokus på klimat- och miljöfrågorna, säger Jytte Guteland (S) i en första kommentar efter utskottets omröstning.

Rollen som samordnare (koordinator) kan liknas vid gruppledarrollen i Sverige riksdag. Det innebär att ansvara för den socialdemokratiska gruppens politik i utskottet, ståndpunkter och skyldigheter för gruppmedlemmarna samt att ansvara för fördelning av rapporter och talartid i plenum.

– Jag är glad över att ha fått mina kollegors förtroende för uppdraget. Miljöutskottet är Europaparlamentets största utskott och hanterar oerhört viktiga frågor. Jag vill leda arbetet för en progressiv politik inom klimat- och miljöområdet och tror att min erfarenhet och förhandlingsvana kommer att vara en tillgång för utskottet och för vår socialdemokratiska grupp, säger Jytte Guteland (S).

* * *

Lars Hagberg, pressekreterare
Mobiltelefon: +32 495 34 60 10
Epost: [email protected]

facebook Twitter Email