Jytte Guteland (S) blir ansvarig för EU:s klimatlag

Idag beslutades att Jytte Guteland (S) blir Europaparlamentets huvudförhandlare i arbetet med EU:s klimatlag.

Klimatlagen kommer att bli EU:s övergripande juridiska ramverk för all övrig klimatlagstiftning och är en central del i att säkerställa att EU når målet att bli klimatneutralt till år 2050.

– Det är ett stort och viktigt arbete som ligger framför oss. Det är genom klimatlagen som EU ska ta det historiska klivet till att bli ett klimatneutralt samhälle, så det är klart att det är viktigt att reglerna utformas rätt, säger Europaparlamentariker Jytte Guteland (S).

– Förväntningarna är stora inför det förslag som EU-kommissionen ska presentera imorgon. Jag förväntar mig att EU skärper klimatkraven så att utsläppen minskar med minst 55 procent redan från år 2030. Lika viktigt är att alla EU-länder och sektorer i samhället bidrar och tar sitt ansvar så att utsläppen minskar tillräckligt. För mig är det också en självklarhet att klimatomställningen måste ske på ett hållbart och socialt rättvist sätt, för alla människor och hela samhället, avslutar Jytte Guteland (S).

* * *

facebook Twitter Email