Jytte Guteland: Kommentar med anledning av JURI:s beslut om upphovsrätt

Kommentar Jytte Guteland med anledning av Europaparlamentets rättsliga utskotts beslut om upphovsrätt. Efter omröstningen stod det klart att det rättsliga utskottet röstat ja till både artikel 11 och 13 med siffrorna 13-12 respektive 15-10.

– Det blev ett rättsosäkert resultat i det rättsliga utskottet. Jag kommer verka för att vi får ett bättre resultat i plenum, säger Jytte Guteland (S) i en första kommentar.

– För mig har det varit viktigt att stå upp rättighetshavarnas intressen, men dagens omröstning riskerar skapa fler frågetecken än ge svar. Jag hade hellre sett starka skrivningar om hur vi ska använda kollektiva avtalslicenser som lösning för att minska värdegapet mellan stora plattformar och rättighetshavarna, fortsätter Jytte Guteland (S).

– För mig är det oerhört angeläget att förslagen blir så evidensbaserade som möjligt och att reglerna inte får slå fel på ett sätt som begränsar användarnas yttrandefrihet eller hindrar nya företags etablering på digitala marknaden. Jag ställer mig kritiska till att mjukvara med öppen källkod skulle omfattas av förlaget, avslutar europaparlamentariker Jytte Guteland (S).

 

* * *

facebook Twitter Email