Jordgubbarna är fulla av kemikalier

I år tänker jag extra noga på var jordgubbarna jag köper har odlats. Många EU-länder struntar i de regler som finns när det gäller bekämpningsmedel, skriver EU-parlamentarikern Jytte Guteland (S).

Debattartikel av Jytte Guteland i Expressen den 17 juli 2018.

Ingen sommar utan jordgubbar. Men i år tänker jag extra noga på var de har odlats och på vilket sätt. För trots att de är lika som bär är det stor skillnad på jordgubbarna vi handlar i mataffären.

Miljöorganisationen Environmental Working Group har mätt hur mycket rester av bekämpningsmedel som finns i världens vanligaste frukter och grönsaker. Enligt studien innehöll jordgubbar högst halter bekämpningsmedel. I ett och samma bär hittades rester från hela 22 olika sorters bekämpningsmedel. Många av dem dessutom kemikalier som dödar bin och andra livsviktiga pollinerande insekter.

Ekosystem kollapsar

Studien sätter fingret på dagens intensiva användning av bekämpningsmedel. Vi vet att den inte är hållbar i längden. Jordbruksmark riskerar att utarmas, insekter dör och ekosystem kollapsar. Vi ser också hur resistensen mot bekämpningsmedlen ökar. Om vi inte lyckas vända utvecklingen riskerar effekterna för vår matproduktion att bli förödande.

Lyckligtvis finns mer hållbara alternativ. Vi svenskar väljer i allt högre grad bort hårt besprutad frukt och grönsaker. Efterfrågan på ekologiska och hållbart odlade varor ökar stadigt. Förra året var nästan 10 procent av all mat och dryck som vi svenskar handlade ekologisk. Hushållen driver på utvecklingen men ekologiska alternativ går också framåt inom bland annat barnomsorgen, skolan och vården. Med en ekoandel på hela 35 procent är den svenska offentliga sektorn faktiskt bäst i världen.

Sverige bäst i världen

Sverige är ett ledande land också vad gäller ekologiskt jordbruk. Den ekologiska andelen är mer än dubbelt så stor som genomsnittet i Europa. Ekologisk odling är mera skonsam för jorden och miljön, samtidigt som vi konsumenter slipper få i oss en massa kemikalier från bekämpningsmedel.

Det spelar alltså roll varifrån jordgubbarna kommer och på vilket sätt de har odlats. Att välja ekologiskt är ett av flera sätt att stödja omställningen till ett hållbart jordbruk. Men också alternativ som inte är strikt ekologiska, men odlade med måttlig användning av bekämpningsmedel, gör skillnad. I Sverige använder vi förhållandevis få bekämpningsmedel även inom den konventionella odlingen och halterna i grödor är generellt låga i förhållanden till tillåtna gränsvärden.

EU har ett regelverk

EU har sedan 2014 ett regelverk på plats för att främja en hållbar användning av bekämpningsmedel och ett så kallat integrerat växtskydd. De vägledande principerna kan sammanfattas med förebyggande och behovsanpassade åtgärder för att minska beroendet av kemiska växtskyddsmedel. Genom ökad kunskap om hur bekämpningsmedel bäst används möjliggörs en effektivare och mer miljövänlig kontroll av olika ogräs och skadegörare, samtidigt som de kemiska bekämpningsmedlen minskar.

Många EU-länder struntar i reglerna

Problemet är att en majoritet av EU-länderna i stor utsträckning struntar i reglerna och i stället fortsätter med dagens ohållbara produktion. Det är oacceptabelt. Därför kommer jag att för Europaparlamentets räkning ansvara för en översyn av reglerna. Det är tydligt att reglerna måste förbättras så att det blir enklare för bönder att gå över till mer hållbara produktionsmetoder. För det krävs bland annat att styrmedel som gör det billigare för bönder att använda hållbara och mer skonsamma alternativ till skadliga bekämpningsmedel. Men också att en minskad användning av bekämpningsmedel ska vara en förutsättning för att få bidrag under EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

I Sverige ser vi en positiv trend men mer måste göras inom hela EU för att ställa om till ett hållbart jordbruk, med mindre användning bekämpningsmedel. Så att vi kan äta jordgubbar utan att riskera tumma på varken hälsan, den biologiska mångfalden eller vår långsiktiga matproduktion.

Jytte Guteland (S)
Europaparlamentariker och Sveriges enda ordinarie medlem av EU-parlamentets miljöutskott

facebook Twitter Email