Johan Danielsson tar plats i utskott för kampen mot cancer

Nu står det klart att Johan Danielsson (S) kommer att ta plats i Europaparlamentets nyinrättade särskilda utskott för kampen mot cancer. - Jag har lovat att kämpa för att ingen ska dö eller bli sjuk av sitt arbete. Den vanligaste arbetsplatsrelaterade dödsorsaken är cancer. Därför är det en självklarhet för mig att föra in arbetsmiljöperspektivet i utskottet, säger Johan Danielsson (S).

Cancer är efter hjärt-och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken i EU:s medlemsländer. Enligt Europafackets forskningsinstitut (ETUI) är det 100 000 personer som årligen dör i arbetsrelaterad cancer. I Sverige är det enligt Cancerfonden 600 personer. År 2015 var arbetsrelaterad cancer 53 % av all arbetsrelaterad död i EU och andra utvecklade länder.

– Många av dessa dödsfall går att undvika genom alternativa arbets- och produktionssätt, skärpta gränsvärden, preventiva åtgärder och bättre efterlevnad. Vi behöver en bättre kontroll av exponering för cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen, säger Johan Danielsson.

Den 18 juni 2020 beslutade Europaparlamentet om tillsättning av ett särskilt utskott för cancerbekämpning. Utskottsplatserna tillkännages officiellt under Europaparlamentets plenarsammanträde 7-9 juli 2020. Totalt kommer 33 ledamöter att ta plats i utskottet. Johan Danielsson är sedan tidigare ordinarie ledamot och samordnare för den socialdemokratiska gruppen i transportutskottet (TRAN) och ledamot  i sysselsättningsutskottet (EMPL).

* * *

Albin Nordin, pressekreterare
Mobil: +32 488 27 44 05
Epost: [email protected]

* * *

facebook Twitter Email