Johan Danielsson (S): Nu tar vi vägpaketet hela vägen in i mål

Europaparlamentariker Johan Danielsson (S), har utsetts till den socialdemokratiska gruppens ansvarige förhandlare - skuggrapportör på EU-språk - för arbetet med lagförslaget om kör- och vilotider i sysselsättningsutskottet. Även implementeringen av smarta färdskrivare (gps i lastbilarna) ingår i ansvaret.

– Acceptabla kör- och vilotider för chaufförer är en viktig del för att göra arbetstagarnas situation bättre. Det handlar om säkerhet och arbetstider som är hanterbara. Och säkerhet även för alla andra på vägarna, säger Johan Danielsson (S).

Lagförslaget, som förhandlades fram under våren, är ett av tre i mobilitetspaketet (även kallat vägpaketet) – dvs det lagförslag där både transportutskottet och sysselsättningsutskottet är ansvariga. Johan Danielsson sitter i båda utskotten.

– Vi har ett liggande förslag från föregående parlament och det är detta vi måste göra allt för att driva igenom. Det är upp till oss att det godkänns, säger Johan Danielsson.

– Nu tar vi vägpaketet hela vägen in i mål, säger Johan Danielsson (S).

Europaparlamentet antog sin position i april 2019 och det är upp till det nya parlamentet att godkänna denna. Transportutskottet röstar den 24 september. Går förslaget igenom, kommer slutförhandlingar att inledas, dvs trilog mellan Europaparlamentet, Europeiska Rådet och EU-kommissionen. Går det inte igen, måste Europaparlamentet arbeta om sin position från grunden.

* * *

facebook Twitter Email