Johan Danielsson (S) får ledande position i kampen mot arbetsrelaterad cancer

Johan Danielsson har fått ett nytt viktigt uppdrag i kampen mot cancer i arbetsmiljön. Han kommer att leda den socialdemokratiska gruppens arbete i sysselsättningsutskottet på temat.

– För mig är det självklart, ingen ska dö eller bli sjuk av sitt arbete, säger Johan Danielsson. Cancer är den främsta orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i EU. Det är helt oacceptabelt. För att rädda liv behövs skarpare reglering som begränsar exponeringen för cancerframkallande ämnen på arbetet, säger Johan Danielsson.

Cancer är efter hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken i EU:s medlemsländer. Enligt Europafackets forskningsinstitut (ETUI) dör 100 000 personer årligen i arbetsrelaterad cancer. I Sverige är det enligt Cancerfonden 600 personer. 2015 utgjorde cancer 53 % av all arbetsrelaterad död i EU och andra utvecklade länder.

– Cancerframkallande ämnen i arbetsmiljön slår extra hårt mot Europas arbetare. Människor dör helt i onödan av en sjukdom som arbetsgivaren skulle kunna förebygga. Jag har lovat att kämpa för att ingen ska dö eller bli sjuk av sitt arbete. I min nya roll kommer jag aktivt kunna bidra till minskat antal cancerfall i arbetet, säger Johan Danielsson. I Socialdemokraternas valmanifest för EU-valet 2019 var en av de prioriterade punkterna just att ta hårdare tag mot arbetsplatsrelaterad cancer.
EU-kommissionens förslag till uppdaterat direktiv om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för cancerframkallande ämnen i arbetet innebär nya bindande gränsvärden för bensen, akrylnitril och nickelföreningar. De två senare saknar idag helt gränsvärden.

– Dessa ämnen förekommer framför allt inom bygg- och industrisektorn, och påverkar över en miljon arbetstagare. Under mandatperioden vill jag se fler ämnen inkluderade i direktivet, inklusive reproduktionsstörande ämnen. Ingen ska dö eller skadas av sitt jobb, allt annat är oacceptabelt, avslutar Johan Danielsson.

Bakgrund

Johan Danielsson är sedan tidigare ordinarie ledamot och samordnare för den socialdemokratiska gruppen i transportutskottet (TRAN),ledamot i sysselsättningsutskottet (EMPL) och i utskottet för att bekämpa cancer (BECA). Danielsson är sedan tidigare ansvarig för den socialdemokratiska gruppens arbete med att begränsa arbetstagares exponering för asbest. Carcinogen- och mutagendirektivet syftar till att skydda arbetstagare från att exponeras för cancerframkallande ämnen på arbetet. EU-kommissionens förslag utgör den fjärde revideringen av direktivet.

* * *

Albin Nordin, pressekreterare
Mobil: +32 488 27 44 05
Epost: [email protected]

* * *

facebook Twitter Email