På bilden ses den franska ledamoten Karima Delli från den gröna gruppen tillsammans med Johan Danielsson efter att de blivit valda till ordförande respektive förste vice ordförande i transportutskottet.

Johan Danielsson (S) blir förste vice ordförande i Europaparlamentets transportutskott

Den nyvalde socialdemokratiska europaparlamentarikern Johan Danielsson blir förste vice ordförande i Europaparlamentets utskott för transport och turism (TRAN).

Vid transportutskottets möte på onsdagen, valdes Johan Danielsson till förste vice ordförande i utskottet.

– Med de svenska LO-förbundens stöd i valkampanjen, känns det väldigt bra att få sätta sig i ledningen för det lagstiftande och tunga utskottet för transport och turism, säger Johan Danielsson i en första kommentar.

Utskottet består av 49 ordinarie ledamöter från alla medlemsstater och med en ordförande från den gröna gruppen, Karima Delli.

– Att alltid ha arbetstagarnas bästa i siktet, är det absolut viktigaste för mig och det kommer att prägla mitt arbete, fortsätter Johan Danielsson (S).

Johan Danielsson är även ledamot av utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL).

– Det stora och viktiga arbete om cabotage och kör- och vilotider samt utstationering som framlidne Jens Nilsson påbörjade för några år sedan, och som sedan togs över av Marita Ulvskog, blir en av mina prioriterade frågor. Nu tar vi och rattar in frågan i svenska modellens garage en gång för alla, säger Johan Danielsson (S).

* * *

Lars Hagberg, pressekreterare
Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: [email protected]

facebook Twitter Email