Johan Danielsson får ansvar för asbest i EU

Nu är det klart att Johan Danielsson (S) blir ansvarig förhandlare i frågan om asbest för den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet. Danielsson kommer att leda arbetet framöver där han vill se en förändring för att skapa trygghet på utsatta arbetsplatser. Byggbranschen är särskilt utsatt.

– EU-direktivet för asbest måste uppdateras i enlighet med den senaste forskningen. Vi ser luckor i det nuvarande direktivet från 2009 som måste ses över. Att oseriösa byggpampar utnyttjar detta och riskerar arbetarnas säkerhet på arbetsplatsen måste få ett stopp.

Det säger Johan Danielsson som är ansvarig förhandlare för den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet.

Enligt socialstyrelsens cancerregister avlider cirka 100 personer per år av sjukdomen mesoteliom som resultat av tidigare exponering för asbesthaltigt damm. En siffra som går att jämföras med att 57 personer omkommer årligen på svenska arbetsplatser.

– Det är rent ut sagt… uppåt väggarna. Trots strikta regler för hur hantering av asbest ska göras visar flera reportage att det fuskas och slarvas, med resultatet att arbetare utsätts för asbest. Det är helt oacceptabelt. Jag kommer aktivt arbeta med frågan så vi kan skapa rättvisa för de som utsatts för asbest och deras anhöriga samt få ner antalet asbestrelaterade dödsfall, avslutar Europaparlamentariker Johan Danielsson (S).

 

Bakgrund
Asbest är ett samlingsnamn för naturligt förekommande mineraler och har länge varit ett populärt byggmaterial inom byggbranschen eftersom det är lätthanterligt, ljudisolerande, tål höga temperaturer, är värmeisolerande och har hög tålighet mot kemikalier. I många byggnader från 50 – 70-talet kryllar det av asbest. Riskerna med asbest blev kända redan på 70-talet och det har varit ett totalförbud i Sverige att använda material som innehåller asbest sedan 1982 .

Asbest i sig är inte farligt men när man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs arbetsfibrer i luften som är farliga. Risken för att bli utsatt är störst i samband med rivning, reparationer och underhållsarbete.

På EU-nivå är asbest förbjudet sedan 2005 och skyddet för arbetstagarna regleras bland annat i ett direktiv från 2009 som tar upp minimikrav såsom anmälningssystem och särskild utbildning för arbetstagare som kan komma att exponeras.

* * *

facebook Twitter Email