Johan Danielsson blir ansvarig för tidsomställningen mellan sommar och vintertid

Under onsdagskvällen blev det klart att Johan Danielsson (S) får huvudansvaret för lagstiftningen kring sommartidens avskaffande. Han blir därmed Europaparlamentets talesperson gentemot rådet och kommissionen.

– Tidsomställningen tjänar inte längre sitt syfte. Det är många människor, framförallt sårbara grupper som barn och äldre, som mår dåligt av omställningen. Det är också en fråga som engagerat medborgare i hela EU och jag tycker det är viktigt att vi lyssnar till människor och avskaffar tidsomställningen.

Det säger Johan Danielsson som är samordnare för den socialdemokratiska gruppen i transportutskottet och ansvarar för frågan i Europaparlamentet.

Kommissionen presenterade sitt förslag att avskaffa tidsomställningen mellan sommar- och vintertid hösten 2018. Europaparlamentet röstade igenom sin position våren 2019. Rådet har dock ännu inte nått en gemensam position. Men förslaget finns med på Kommissionens arbetsprogram över prioriterade lagförslag att arbeta vidare med under året.

– Jag kommer att driva på för att detta ska bli en så snabb process som möjligt. Vi vet att tidsomställningen ställer till problem bland annat i transportsektorn, energisektorn och jordbrukssektorn. Den enda fördelen som jag kan komma på med att ha kvar tidsomställningen är att man vet när utemöblerna ska fram och tillbaka, säger Johan Danielsson.

 

BAKGRUND
Europaparlamentets position innebär att tidsomställningen ska avskaffas oktober 2021. Dock påpekar Europaparlamentet att beslutet av avskaffandet av tidsomställningen måste ske med minst 18 månaders marginal för att inte transportsektorn och energisektorn ska drabbas negativt och orsaka kaos. Likaså betonas att det är viktigt att medlemsländerna inte bildar ett lapptäcke med olika tider. Det är viktigt att fortsätta med en harmoniserad och välfungerade inre marknaden och att olika tider mellan olika länder måste undvikas.

Systemet med sommar- och vintertid har sedan 1980 funnits i Sverige och har reglerats på EU-nivå sedan 2001. Syftet med tidsomställningen har ursprungligen varit att spara energi. EU-regleringen infördes för att koordinera att alla medlemsländer införde omställning mellan sommar- och vintertid samtidigt för att underlätta framförallt transportsektorn.

* * *

Albin Nordin, pressekreterare
Mobil: +32 488 27 44 05
Epost: [email protected]

* * *

facebook Twitter Email