Jens Nilsson: Usla regler skapar slavlikt arbete för lastbilschaufförer

Regelverket kring tillfälliga inrikestransporter är uselt. Chaufförer behöver bättre sociala villkor och konkurrens måste ske på lika villkor, skriver Jens Nilsson (S), europaparlamentariker.

Debattartikel av Jens Nilsson i Altinget den 26 februari 2018.

Chaufförer som utnyttjas till slavliknande löner och villkor. Åkeriföretag som går på knäna och tvingas ut från marknaden på grund av osund konkurrens. Så ser verkligheten ut på transportmarknaden idag.

Det är effekten av att den förra EU-kommissionen, såväl som den svenska borgerliga regeringen, under flera år blundade för problemen. Resultatet blev otydliga regler som inte går att kontrollera, vilket i sin tur har lett till utbredd social dumpning på transportmarknaden. Helt oacceptabelt.

Just nu pågår förhandlingar om ett förslag till nya regler för vägtransporter, det så kallade mobilitetspaketet som EU-kommissionen presenterade i höstas. Jag ansvarar för Europaparlamentets förhandlingar för den delen av lagstiftningen som rör internationella företag som kör tillfälliga inrikestransporter i ett annat EU-land – även kallat cabotagetransporter.

Utnyttjande av arbetarna
Tanken med de tillfälliga inrikestransporterna är god. Syftet är att öka effektiviteten och samtidigt minska utsläppen. Istället för att en lastbil kör tom efter att den internationella transporten är lossad och före nästa lastning, tillåts i dag ett fåtal inrikestransporter inom loppet av några dagar.

Men regelverket är uselt och verktyg saknas för att kontrollera att transporterna faktiskt är tillfälliga. Därför utnyttjas regelverket av oseriösa företag vars affärsmodell är att köra till ett annat EU-land, för att där konkurrera om inrikeskörningar med hjälp av pressade priser och dumpade löner.

Förarna tvingas arbeta till slavliknande löner och utan grundläggande sociala rättigheter. Och seriösa företag med schysta villkor går i konkurs för att de inte kan konkurrera.

I dag är transportkostnaderna så dumpade att priserna i vissa fall inte ens når upp till milersättningen. Då är det lätt att förstå vad chauffören får i månadslön och varför hen tvingas laga mat vid ett spritkök längst vägkanten, istället för att köpa sig en ordentlig måltid.

Så här får det inte vara.

Teknikutveckling kan skapa bättre arbetsvillkor
I mitt förslag kräver jag bättre sociala villkor för chaufförer och en konkurrens på lika villkor för företag. I EU ska lika lön för lika arbete på samma plats gälla. Även för tillfälliga inrikestransporter, eftersom dessa per definition sker på den nationella transportmarknaden.

Det ska inte heller vara möjligt att missbruka reglerna så att de tillfälliga transporterna pågår månader i sträck, utan att återvända till det land där företaget är etablerad.

Och chaufförerna ska ha rätt att träffa sin familj och vara lediga på egna villkor efter arbetstid.

Därför föreslår jag också regler som går att kontrollera. Med dagens teknik i form av smarta färdskrivare och elektroniska fraktsedlar är det fullt möjligt att se hur länge en lastbil befunnit sig landet, var frakten kommer ifrån och när och var den ska lossas.

I kombination med ett utökat samarbete mellan EU-länderna blir detta de verktyg vi behöver för att skapa ordning och reda på transportmarknaden.

Det är nu det avgörs.

Jens Nilsson

facebook Twitter Email