Jag vill kunna svara mina barnbarn att vi tog ansvar för framtiden

Krönika av Heléne Fritzon i Aktuellt i politiken den 26 juni 2020.

Ett litet litet virus har ändrat så mycket i våra liv och våra samhällen.

Det går inte en dag utan att vi alla på något sätt berörs i vår vardag.

Häromdagen hörde mitt sexåriga barnbarn på radion om antalet döda i corona.

Hon tittade allvarligt på mig och sa ”Farmor – om du ska flyga iväg till himlen kan du väl gömma din mobiltelefon i fickan så att jag kan ringa till dig!”

Tankarna blir många hos oss alla, stora som små. Döden och oron har kommit så nära, vår vardag och våra liv berörs påtagligt. Vi måste såklart finnas där för barnens tankar och våra äldres oro även om vi saknar svar på de svåra frågorna.

Samtidigt måste vi förbereda oss för en tid efter corona. Europa är fortfarande i ett mycket allvarligt läge med risk för människors liv och hälsa. Samtidigt har Europa börjat öppna upp sina länder och sina samhällen igen. Förberedelserna för en framtid efter denna kris är redan igång och det är bra.

Jag välkomnar att vi inom EU snart får en gemensam återhämtningsplan för den nystart som medlemsländerna så väl behöver. För Sveriges del är det närmast självklart att fonden ska baseras på lån och inte bidrag. Ordning och reda, tydliga krav och villkor gynnar en produktivitet och konkurrenskraft i hela Europa.

Det är också avgörande för Europas framtid att vi så snart som möjligt kan återgå till att alla medlemsstater har öppna gränser, inte minst för att handeln på den inre marknaden ska kunna komma igång med kraft. Men också för att människor ska kunna röra sig fritt mellan länderna så att jobb och sysselsättning skapas.

I midsommarhelgen samlades stats- och regeringscheferna för att tydliggöra respektive lands positioner inför den avgörande förhandling som måste komma till stånd i sommar.

Det är viktigt att EU:s medlemsstater snarast når en kompromiss. Utöver det omfattande stödpaket som redan är igång behöver EU ett beslut om såväl långtidsbudget som återhämtningsfond så att arbetet med återuppbyggnaden kan starta.

Vi socialdemokrater ska ta ledningen i återuppbyggnaden oavsett om vi verkar lokalt, nationellt eller på europeisk nivå. Vår politiska dagordning med krav på klimatomställning, jobb och sociala rättigheter samt jämställdhet kan inte vara mera rätt än nu. Europa behöver ett starkare kitt mellan medlemsstaterna och Sverige och de andra medlemsstaterna behöver ett starkare EU.

Jag vill kunna svara mina barnbarn att vi som bär ansvaret nu – vi gjorde det – vi tog tillsammans ansvar för deras framtid!

Heléne Fritzon

* * *

facebook Twitter Email