Inför en europeisk sexköpslag


Foto: Europaparlamentet

Imorgon är det EU:s dag mot människohandel, den åttonde i ordningen. EU-kommissionen har därför presenterat ny statistik och en halvtidsrapport om EU:s strategi mot människohandel 2012-2016.

De senaste siffrorna som sammanställts från alla medlemsstater är ingen glad läsning och visar att människohandeln fortsätter i stor skala i Europa. Kvinnor som exploateras i prostitution försätter att vara den vanligaste formen av utnyttjande (69%). Av dessa är 95 % av kvinnor. 16 % av offren är minderåriga.

Utvärderingen av strategin visar också att regeringarna i EU inte tar sitt ansvar. Jag ansvarade för EU:s lagstiftning mot människohandel och är mycket upprörd över att denna fortfarande inte är korrekt genomförd i alla medlemsstater. Detta leder till att brott inte utreds och offer inte får det stöd de har rätt till. Det låga antalet uppehållstillstånd som kan ges i enlighet med EU-lagstiftning till personer som utsatts för människohandel visar också att det finns stora problem att identifiera och hitta offer.

Människohandel är den tredje mest inkomstbringande formen av brottslighet idag, efter illegal handel med vapen och droger. Skillnaden mellan att sälja människors kroppar med exempelvis narkotika, är att kropparna kan säljas om och om igen. De blir reducerade till varor som värderas i pengar och all värdighet tas ifrån dem.

Handeln styrs inte av bara av fattigdom och utsatthet, den största orsaken bakom handeln är efterfrågan ? efterfrågan att få köpa en annan kvinnas, mans eller barns kropp.

Allra viktigast är därför att bekämpa efterfrågan för människohandeln. Den svenska sexköpslagen har bidragit till svårigheter för människohandlarna och minskat trafficking till Sverige. Människohandel kommer inte att försvinna av sig själv utan kräver aktiva åtgärder. Jag uppmanar alla EU:s medlemsstater att införa en sexköpslag motsvarande den svenska.

 

 

* * *

facebook Twitter Email