Hotet mot svenska modellen avvärjt

Natten till torsdag enades Europaparlamentet, EU:s medlemsländer och EU-kommissionen om nya regler för arbetsvillkor inom EU. Överenskommelsen innebär att svenska kollektivavtal fortsatt kommer att gälla för alla som arbetar i Sverige.

– Jag är stolt och glad att kunna slå fast att vi i natt har räddat den svenska modellen. Svenska kollektivavtal kommer även i fortsättningen att vara det som reglerar arbetsvillkoren i Sverige.

Det säger Europaparlamentariker Marita Ulvskog (S) som lett trepartsförhandlingarna om ett nytt EU-direktiv för arbetsvillkor, i sin egenskap av fungerande ordförande i parlamentets sysselsättningsutskott.

Nattens överenskommelse bygger delvis på den uppgörelse som EU:s medlemsländer  i ministerrådet tidigare enats om. I och med det är bedömningen att uppgörelsen garanterar att den svenska modellen bevaras.

– Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) gjorde ett utmärkt jobb i ministerrådet som lade grunden för vår slutkompromiss, säger Marita Ulvskog.

Uppgörelsen innebär också säkrare och tryggare anställningar för arbetstagare i hela Europa. I synnerhet för dem med osäkra anställningar. Exempelvis införs ett tak för provanställningar på högst sex månader. Parlamentet lyckades också få igenom bättre skrivningar för att förhindra missbruk och fusk med så kallade nolltimmesavtal.

– För oss socialdemokrater är det oerhört viktigt att driva på för ett socialt Europa, där arbetstagares rättigheter och människors livs- och arbetsvillkor prioriteras, säger Marita Ulvskog.

* * *

facebook Twitter Email