Heléne Fritzon (S) ny talesperson för jämställdhetsperspektivet i Covid19-krisen

Europaparlamentariker Heléne Fritzon (S) är vice ordförande för den socialdemokratiska gruppens i Europaparlamentet. Nu står det klart att Heléne Fritzon även får det betydande uppdraget som gruppens talesperson för jämställdhetsperspektivet i Covid19-krisen. 

– Corona-krisen har påverkat Europa på ett mycket allvarligt sätt. Ett starkt och solidariskt EU är en förutsättning för att hitta en väg framåt. Det enda sättet att bygga ett inkluderande och hållbart samhälle för framtiden är genom en grön och jämställd återhämtning, säger Heléne Fritzon.

Sedan början av pandemin har den socialdemokratiska gruppen haft jämställdhet som en prioritering i krisen. I maj presenterade Heléne Fritzon sitt förslag om en kvinno-corona-fond som ska användas till att lindra krisens effekter och förbättra situationen för kvinnor. Fondens medel ska bland annat gå till arbetet mot mäns våld mot kvinnor, stöd till arbetsmarknadsåtgärder och utbildning för kvinnor.

Pandemin har ökat de nuvarande ojämlikheterna mellan kvinnor och män och drabbar kvinnor särskilt hårt. Våldet mot kvinnor har ökat när fler tvingats vara hemma mer, tillgången till tjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa har påverkats allvarligt och vi vet från tidigare kriser att kvinnors arbetssituation och ekonomi drabbas hårdare på långsikt.

I EU-kommissionens återhämtningsplan läggs det stor vikt på en grön återhämtning, medan jämställdhetsperspektivet presenteras mycket svagt.

– Klimat och jämställdhet går hand i hand och är nyckelprioriteringar för en hållbar framtid, därför måste vi kräva att båda perspektiven finnas med i återhämtningplanen, avslutar Heléne Fritzon.

* * *

FAKTA
Heléne Fritzon är socialdemokratisk ledamot av Europaparlamentet sedan juli 2019. Hon har följande uppdrag i parlamentet:
– delegationsledare för Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet,
– vice ordförande, Progressiva gruppen av Socialdemokrater i Europaparlamentet,
– ledamot i utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL),
– ledamot i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM),
– suppleant i utskottet för kultur och utbildning (CULT).

Därtill är hon ledamot i delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen samt suppleant i delegationen för förbindelserna med Sydafrika.

* * *

Joanna Abrahamsson, presschef
Mobil: +32 471 7901 76
Epost: [email protected]

* * *

facebook Twitter Email