Höststart i parlamentet

Den nya mandatperioden i Europaparlamentet startar nu upp med full fart och inleds med bland annat parlamentets utfrågningar av de föreslagna kandidaterna till kommissionärsposterna. Dessutom står en ny session för dörren, med start den 15 september.

I den socialdemokratiska parlamentsgruppen är nu fördelningen av utskott och delegationer klar. Den ser ut enligt följande:

Marita Ulvskog

UTSKOTT

 • 1:e vice ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala frågor – EMPL
 • Suppleant i utskottet för internationell handel – INTA

DELEGATIONER

 • Vice ordförande i delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet – DPLC
 • Suppleant i delegationen för förbindelserna med Förenta staterna – D-US

 

Olle Ludvigsson

UTSKOTT

 • Ledamot i utskottet för ekonomi och valutafrågor – ECON
 • Suppleant i utskottet för industrifrågor, forskning och energi – ITRE

 DELEGATIONER

 • Ledamot i delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU?Serbien – D-RS
 • Suppleant i delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-f.d. jugoslaviska republiken Makedonien – D-MK

 

Jytte Guteland

UTSKOTT

 • Ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet – ENVI
 • Suppleant i utskottet för rättsliga frågor – JURI

DELEGATIONER

 • Ledamot i delegationen för förbindelserna med Iran – D-IR
 • Suppleant i delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest – DEPA

 

Jens Nilsson

UTSKOTT

 • Ledamot i utskottet för transport och turism – TRAN
 • Suppleant i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd – IMCO

DELEGATIONER

 • Ledamot i delegationen för förbindelserna med Vitryssland – D-BY
 • Suppleant i delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina och Kosovo – DSEE

 

Anna Hedh

UTSKOTT

 • Ledamot i utskottet för regional utveckling – REGI
 • Ledamot i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män – FEMM
 • Suppleant i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor – LIBE

DELEGATIONER

 • Vice ordförande i delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté – DEEA
 • Suppleant i delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika – DCAM

 

Vilka som jobbar med vem kan man läsa på sidan om S-kansliet.

 

 

* * *

facebook Twitter Email