Hårt motstånd mot schyssta vägtransporter

EU-parlamentet tog på måndagskvällen ett första viktigt steg mot skärpta krav för internationella transporter i Sverige och övriga EU. Efter en omröstning i parlamentets transportutskott godkändes förslaget till nya cabotageregler.

Däremot gjorde Öst- och Sydeuropa gemensam sak med konservativa högerkrafter och lyckades stoppa kravet på lika lön för lika arbete på samma plats inom vägtransportsektorn.

– Vi har kommit ett steg närmare ordning och reda när det gäller cabotage. Men det är en ynkedom att inte förare i internationella transporter ska få samma rätt till schyssta villkor som vi röstade igenom för utstationerad arbetskraft på resten av arbetsmarknaden, så sent som förra veckan, säger Marita Ulvskog (S), fungerande ordförande i sysselsättningsutskottet och ordinarie ledamot i transportutskottet.

De nya cabotagereglerna lades fram av Socialdemokraternas framlidne ledamot Jens Nilsson tidigare i år. De innebär bland annat stopp för brevlådeföretag, krav på smarta färdskrivare, en strikt tidsgräns på 48 timmar innan lastbilar i internationell trafik måste lämna landet och ett starkare beställaransvar.

– Svenska kollektivavtal kommer nu att gälla för alla som kör inrikestransporter i Sverige och det är en stor förbättring. Däremot kommer lönedumpningen att kunna fortsätta på den internationella transportmarknaden om vi inte når en förändring, säger Marita Ulvskog.

Inför slutbehandlingen i Europaparlamentets plenum kommer därför de svenska socialdemokraterna att ta fram förslag för att stärka utstationeringsreglerna även inom vägtransportsektorn.

* * *

facebook Twitter Email