Guteland: Nu måste EU ställa om jordbruket

Hotet mot den biologiska mångfalden och vår framtida matproduktion har aldrig varit så stort som just nu. Vi har verktyg som kan mildra krisen – problemet är att de inte används, skriver europaparlamentarikern Jytte Guteland (S).
Debattartikel av Jytte Guteland i Svenska Dagbladet den 5 november 2018.

Att världens ekosystem är i gungning är dessvärre ingenting nytt. Detta trots att djuren, stora som små, spelar en avgörande roll för oss människor och samhället. Det är ekosystemen som ger oss rent vatten, syre och mat, därför är de helt nödvändiga för vår överlevnad.

Nu är läget för den biologiska mångfalden i världen ännu värre än vad många kunnat föreställa sig. Rapport efter rapport slår fast att djur utrotas i en aldrig tidigare skådad skala och det går i en rasande fart. Senast i förra veckan presenterade WWF en studie som visar att 6 av 10 däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur försvunnit i världen sedan 1970. I fjol avslöjades att insekterna i Tyskland minskat med nära 80 procent de senaste 30 åren. Om denna utveckling tillåts fortsätta står vi inför en mycket allvarlig situation, både för naturen och för vår egen förmåga att odla mat.

Forskarna pekar ut dagens storskaliga och industriella jordbruk som en av de främsta anledningarna till ekosystemens utarmning. När naturliga miljöer förvandlas till åkermark trängs arter undan. Det sker överallt men tydligast i många fattigare delar av världen. Men ekosystemen utarmas också på grund av den intensiva användningen av bekämpningsmedel, som präglar det moderna jordbruket också i Europa.

Vi vet att den omfattande användningen av kemikalier i jordbruket inte är hållbar i längden. En del av produkterna har skadliga inverkningar på människors hälsa. Därtill dödar de insekter som ska pollinera växterna, själva grunden i ekosystemen, samtidigt som jordbruksmarken utarmas. Vi ser också hur resistensen mot bekämpningsmedlen ökar i naturen. Om vi inte lyckas vända utvecklingen riskerar effekterna för vår matproduktion att bli förödande.

Det är hög tid att Europa på allvar agerar mot de här problemen. Det finns ingen magisk lösning, men ett första steg är att se till att EU:s länder följer reglerna om hur bekämpningsmedel ska användas. En skonsammare och mer hållbar användning av bekämpningsmedel gynnar ekosystemen, folkhälsan och matproduktionen.

Därför utvärderar Europaparlamentet just nu hur EU-länderna följer unionens direktiv för en hållbar användning av bekämpningsmedel. Genom förebyggande och behovsanpassade åtgärder ska direktivet minska beroendet av kemiska bekämpningsmedel och i stället främja hållbarare alternativ.

Jag har huvudansvar och presenterar på torsdag min rapport för miljöutskottet. Min granskning visar att situationen är nedslående, det finns stora brister i hur EU:s länder följer reglerna. De flesta följer dem knappt över huvud taget. Användningen av bekämpningsmedel i Europa har i stället ökat stadigt sedan 1990-talet och har inte minskat i genomsnitt under de senaste åren. Detta går på tvären med både konsumenters och bönders önskan att minska användningen.

Sverige är ett av de länder som under längst tid arbetat aktivt med handlingsplaner för minskad användning av bekämpningsmedel. Men det är alltjämt mycket få länder som satt upp konkreta mål för hur mycket användningen av bekämpningsmedel ska minska. De flesta länder saknar helt och hållet kvantitativa mål, eller ens metoder för att mäta om användningen ökar eller minskar. Som ett resultat har inte heller övergången till andra tekniker, som är nyckeln till att minska beroendet av bekämpningsmedel, sett några större framsteg.

Det är såklart helt oacceptabelt att länderna struntar i att ta ansvar och inte följer reglerna. Jag kräver i min rapport att EU-länderna omedelbart ska vidta åtgärder för att förbättra sitt arbete för en hållbar användning av bekämpningsmedel. Det innebär bland annat att de sätter mätbara minskningsmål för användningen av bekämpningsmedel och prioriterar lågriskalternativ. Men för att öka efterföljandet av reglerna vill jag också att kraven på hållbar användning av bekämpningsmedel ska kopplas starkare till det ekonomiska stödet under EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Det är hög tid att använda de verktyg vi har på rätt sätt, så att vi kan ställa om till ett hållbarare jordbruk. Vi behöver det. Både för människors hälsas skull, men också för att försöka rädda den biologiska mångfalden och vår framtida matproduktion.

Jytte Guteland (S)
Europaparlamentariker

* * *

facebook Twitter Email