Guteland: ”Fjellners motstånd är förbluffande”

Granskning och insyn i viktiga beslut är en förutsättning för människors förtroende för EU. Därför är det förbluffande att moderaten Christofer Fjellner inte vill att parlamentet ska gå till botten med hur tillståndsprocessen för glyfosat gått till, skriver EU-parlamentariker Jytte Guteland (S).

Debattartikel av Jytte Guteland på Altinget den 1 mars 2018.

Glyfosat är nyckelingrediensen i världens vanligaste bekämpningsmedel och ett hett omdebatterat ämne. Trots farhågor om att glyfosat kan vara cancerframkallande har EU-kommissionen förlängt tillståndet för ämnet i ytterligare fem år. Men det finns frågetecken om allt har gått rätt till i tillståndsprocessen. Därför har Europaparlamentet inrättat ett speciellt granskningsutskott, där jag ingår som suppleant.

Granskning och insyn i viktiga beslut är en förutsättning för människors förtroende för EU:s regler. Därför är det förbluffande att moderaten Christofer Fjellner inte vill att parlamentet ska gå till botten med hur tillståndsprocessen för glyfosat gått till. Tvärtom väljer han att i kommentarer och artiklar ifrågasätta behovet av det nya utskottet.

Vetenskapen oenig
Striden om glyfosat handlar om huruvida ämnet kan vara cancerframkallande hos människor eller inte och vetenskapen är oenig. Världshälsoorganisationen WHO:s institut för cancerbekämpning, IARC, har funnit ett samband mellan glyfosat och en förhöjd risk för cancer hos människor. Flera andra vetenskapliga granskningar, däribland den som EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa, har gjort, finner inga sådana bevis utan konstaterar att glyfosat är ofarligt.

Frågetecken kring Efsas studie
Men det finns frågetecken kring Efsa granskning. Bland annat har det avslöjats att bärande delar av Efsa-granskningen är kopierade ord för ord från en studie av Monsanto, det företag som tillverkar världens vanligaste glyfosatbaserade bekämpningsmedel, Roundup. Samtidigt utreds Monsanto i en pågående rättsprocess i USA för att medvetet ha manipulerat resultaten i sina vetenskapliga studier. Självklart är det då viktigt att noga granska hur Efsa kommit till sina slutsatser.

Bättre genomlysning och tillgång till information är en förutsättning för tilltron till demokratiska beslut. Människor har rätt att veta att viktiga beslut är fattade på riktiga grunder. Det är sunt förnuft och själva poängen med det inrättade granskningsutskottet.

Mer än en miljon EU-medborgare har också skrivit på ett upprop och krävt att EU:s tillståndsprocess för bekämpningsmedel ska ses över och ändras. Då har vi politiker ett ansvar att kritiskt granska beslutsunderlaget och ställa frågor. I synnerhet när det gäller viktiga frågor som kemikaliers inverkan på människors hälsa och miljön. Jag tar det ansvaret.

Fjellner på industrins sida
Men alla välkomnar inte större insyn. Moderaternas Christofer Fjellner väljer att ställa sig på industrins sida och motsätter sig parlamentets granskning. Det är ett mönster vi känner igen från hans partivänners agerande i frågan om Nya Karolinska i Stockholm. Samma motvilja till insyn möter vi också från Monsanto. Företaget har konsekvent vägrat att infinna sig i Europaparlamentet för att förklara sin inblandning i glyfosatfrågan. Beteendet är så allvarligt att företaget nu portats från parlamentet.

Fjellners agerande i frågan om glyfosat är typiskt för hans syn på kemikaliefrågor. Gång efter annan sätter han industrins intressen främst. En granskning av hur han röstat i parlamentet gör det tydligt. EU:s grundläggande principer om att granskningen ska baseras på ett ämnes farlighet och att försiktighetsprincipen ska råda, tycks han strunta i.

Bland annat röstade Fjellner och hans partikamrater emot en skärpning av de vetenskapliga kriterierna för hormonstörande ämnen i bekämpningsmedel. De röstade också emot att kriterierna ska baseras på ämnenas farlighet.

M säger nej till öppenhet
De moderata parlamentarikerna har också som enda svenskar i Europaparlamentet röstat emot krav på bättre granskning och att Efsa ska publicera de vetenskapliga studier de baserar sina utlåtanden på.

Så ser den moderata kemikaliepolitiken ut. Den håller inte vid en närmare granskning. Nu ska vi gå till botten med om EU:s tillståndsprocess för glyfosat gör det.

Jytte Guteland

facebook Twitter Email