Fritzon (S): Klimatet – den viktigaste frågan

EU-kommissionens ”Green Deal” är ett ambitiöst klimatprogram och Europaparlamentets viktigaste fråga att behandla. Det är ett måste att klimatomställningen blir rättvis. Utbildning blir ett konkret verktyg för att fler ska kunna ta de nya gröna jobben. Det skriver Helene Fritzon (S) och inleder Europaportalens debattserie om vårens viktigaste EU-frågor, där alla svenska partier i Europaparlamentet är inbjudna att delta.
Debattartikel av Heléne Fritzon i Europaportalen den 17 februari 2020.

Jag är född och uppvuxen i ett politiskt hem med en pappa som var fackligt aktiv och en mamma som var en av dem som gick före i miljöfrågor. Som barn fick jag tidigt lära mig att kompostera, sortera sopor och undvika onödig plast. Detta bar jag med mig när jag själv engagerade mig i politiken.

Jag har haft den stora glädjen att vara kommunalråd i Kristianstad i många år. Ett uppdrag i lokalpolitiken gör skillnad på riktigt varje dag. Varje beslut man tar påverkar människors vardag. Jag är stolt över att ha varit en del av min kommuns viktiga arbete för vårt klimat. Kristianstad är en kommun som var bland de första att starta Klimatresan. Under tre decennier har kommunen successivt byggt in ett hållbarhetstänkande i alla beslut. Framgångsfaktorn är kunskap, det är med kunskap vi bygger motivation för medborgare och företag att vara med och förändra.

Nu är jag Europaparlamentariker och den allra viktigaste frågan på vår dagordning är klimatet. Kommissionen har nyligen presenterat ett ambitiöst program, en ”Green Deal”, där hela EU ska klara av att bli klimatneutralt till 2050. För min del kommer jag att arbeta för att det ska kunna ske tidigare.

Omställningen till ett hållbart EU måste ske rättvist för såväl medlemsstater som medborgare. Det är ett arbete på bred front som väntar, där det krävs strukturella reformer som riktar sig till de som släpper ut mest utan att de med minst ekonomiska förutsättningar drabbas hårdast.

Den Sociala pelaren som innehåller 20 principer för människors livs- och arbetsvillkor blir ett viktigt verktyg för att vi ska klara av att göra omställningen både jämställd och rättvis. Utbildning blir ett konkret verktyg i omställningen för att fler ska komma i arbete. Inte minst gäller det Europas kvinnor som måste få nyckeln sin egen försörjning när de nya gröna jobben kommer.

Vi går nu in i ett nytt decennium med stora utmaningar som vi bara kan lösa tillsammans. Det största hotet mot detta arbete är de högerextrema krafter som breder ut sig i Europa. De förnekar klimathotet, skapar motsättningar mellan människor och ifrågasätter kvinnors rättigheter. Jag och mitt parti kommer aldrig att tystna när det gäller att stå upp mot dessa krafter.

Under våren kommer vi bland att fortsätta arbetet för skärpta krav på alla medlemsstater att respektera de mänskliga fri- och rättigheterna.

Jag tänker fortsätta kampen för klimatomställningen, nu på EU-nivå. Jag tänker vara med och bygga ett starkare Europa som tar klimatresan på allvar – för våra barn och barnbarns skull!

Helene Fritzon (S)
Europaparlamentariker

* * *

facebook Twitter Email