Fem S-ledamöter invalda i EP

Nu är valresultatet klart för mandatperioden 2014-2019. Det svenska Socialdemokratiska arbetarepartiet erhöll fem ledamöter: Marita Ulvskog (delegationsledare), Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh.

Ersättare för de fem S-ledamöterna är: Aleksander Gabelic (1), Ellinor Eriksson (2), Mattias Olsson (3), Evin Incir (4), Johan Danielsson (5).

Mera information om valet finns på Valmyndighetens webbplats, www.val.se. [länk öppnas i nytt fönster]

Det fastställda valresultatet för valet till Europaparlamentet finns här:
  Beslut: Fördelning av mandat och fastställelse av vilka kandidater som valts till ledamöter och ersättare i valet till Europaparlamentet 2014

Nu närmast följer några veckors förhandlingar – grupptillhörighet, vem som får vilket utskott, vem som blir ledamot av vilka delegationer och annat. Mera information följer så snart beslut tagits i Europaparlamentet.

 

 

* * *

facebook Twitter Email