Facklig kamp avgörande för EU: s framtid

Debattartikel av Johan Danielsson i Östra Småland den 19 augusti 2019.

Sommaren är snart över och jag hoppas att ni som läser det här precis som jag har fått möjlighet att njuta av kvällsdopp, jordgubbar, färskpotatis och gårdsauktioner. Som nyvald europaparlamentariker är jag ivrig att komma igång med arbetet efter ledigheten.

Den socialdemokratiska valrörelsen, och i ännu högre grad min egen, präglades av fackliga frågor. Kampen för att ta tillbaka kontrollen från marknadskrafterna och skapa ett EU-samarbete som fungerar och levererar till vanligt folk.

Framför allt var det tre frågor som dominerade den fackliga valrörelsen i valet till Europaparlamentet i maj:

• Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige.• Ingen ska dö på jobbet – ingen ska bli sjuk av jobbet.• Rädda demokratin – krossa högerextremismen.

För det första: Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Dagens situation där företag kan kringgå eller utnyttja EU-regler på bekostnad av de anställdas löner och arbetsmiljö är oacceptabel.

Företag som stadigvarande bedriver verksamhet i ett land ska betraktas som etablerat i det landet. Kontrollen ska ske där arbetet utförs. För att bekämpa utnyttjande av människor och skatteundandragande måste medlemsländernas handlingsutrymme öka.

Här har vi en öppen konflikt mellan höger och vänster i svensk politik. Moderaterna står konsekvent för en politik som bygger på att vi måste acceptera att företag importerar lastbilschaufförer, vägarbetare, byggnadsarbetare, bärplockare och diskare till lägre löner och sämre arbetsvillkor än i svenska kollektivavtal.

Det är en frontalattack mot hela idén med den svenska kollektivavtalsmodellen!

För det andra måste vi ta kampen för att garantera alla medborgare anständiga arbetsvillkor och en trygg arbetsmiljö.

Ambitionen måste vara att ingen ska dö i arbetet. Varje år går 4 000 européer till arbetet utan att komma hem igen.

Jag kommer därför arbeta för att EU antar en ny och ambitiös arbetsmiljöstrategi där det bland annat införs en nollvision för arbetsrelaterade dödsolyckor.

Och för det tredje, arbeta för att stärka respekten för demokrati och grundläggande rättigheter.

I flera medlemsländer styr nu politiska partier som ifrågasätter de öppna demokratiska samhällen som många av oss tagit för givna. Även de fackliga fri- och rättigheterna sätts under press. Detta är oacceptabelt.

Respekten för grundläggande demokratiska värden och en fungerande rättsstat är en förutsättning för att bli medlem i EU.

Det bör också vara en förutsättning för att kunna fortsätta vara en fullvärdig medlem.

Det var dessa frågor som dominerade min valrörelse och det är också med dessa frågor jag kommer börja arbeta direkt efter sommaren.

Första testet blir att gå i mål med förhandlingarna om nya regler för vägtransporter i Europa. Om utländska företag permanent bedriver inrikestrafik i Sverige ska de registrera bilen i Sverige, skatta i Sverige och följa svenska kollektivavtal.

Samtidigt måste vi pressa de tillträdande EU-kommissionärerna för att få tydliga åtaganden för ett ambitiöst arbetsmiljöarbete. Och för att kommissionen fortsatt ska värna grundläggande rättigheter i hela EU.

Den högerkantring av politiken som fått pågå i Europa under allt för lång tid hotar själva grunden för EU-samarbetet. Lyckas vi inte med att skapa en fri rörlighet inom EU som är socialt acceptabel så kommer den inte finnas kvar om 15 år. Lyckas inte politiken ta tillbaka kontrollen från marknaden kommer förtroendet för etablerade politiska partier fortsätta att minska.

På det sättet så blir den facklig-politiska kampen avgörande för hela EU-samarbetets framtid.

Johan Danielsson (S)
Europaparlamentariker

* * *

facebook Twitter Email