Evin Incir (S) får tung roll i antirasistisk arbetsgrupp i Europaparlamentet

Socialdemokraternas Europaparlamentariker Evin Incir kommer att utses till medordförande (co-chair) för Europarlamentets tvärpolitiska grupp mot rasism, ARDI - Anti-Racism and Diversity Intergroup. Gruppen arbetar med antirasism och mångfaldsfrågor både internt inom parlamentet och externt genom lagstiftning.

– Idén om allas lika värde motarbetas kraftigt i vissa delar av EU – och av partier och rörelser som finns representerade i Europarlamentet.  Jag ser fram emot att ta kampen och arbeta tvärpolitiskt med dessa frågor. Det behövs nu mer än någonsin, säger Evin Incir (S).Gruppen har ännu inte formellt tillträtt, men arbetet har i praktiken redan börjat. Just nu befinner sig Evin Incir i Washington DC där hon tillsammans med gruppen deltar vid en konferens och har möten med kongressledamöter som är engagerade i dessa frågor.

– Det ska bli intressant att träffa kongressledamöter som jobbat med dessa frågor under väldigt lång tid i USA, det kommer att ge oss värdefulla erfarenheter och energi för gruppens arbete i Europaparlamentet, säger Evin Incir.

* * *

facebook Twitter Email