EU:s nya jämställdhetsstrategi måste få en starkare koppling till Green Deal

EU-kommissionen och kommissionär Helena Dalli har nu presenterat EU:s jämställdhetsstrategi för åren 2020-2025. Heléne Fritzon (S) välkomnar den nya strategin men efterlyser samtidigt en mycket tydligare koppling till green deal.

– Klimatfrågan är vår viktigaste framtidsfråga. Jag är därför kritisk till att green deal nämns mycket kort och svepande i jämställdhetsstrategin. Här kommer jag att ställa höga krav framöver i mitt fortsatta arbete i jämställdhetsutskottet. Klimat och jämställdhet går hand i hand och jag hoppas att EU-kommissionen kan se den självklara kopplingen, säger Heléne Fritzon, vice-ordförande i Soc&Dem-gruppen, delegationsledare för de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet och ledamot i jämställdhetsutskottet.

EU utan jämställdhetsstrategi i fem år
I fem år har EU saknat en jämställdhetsstrategi – den senaste löpte ut 2015. Under tiden har mycket hänt, inte minst #metoo-rörelsen.

– Det är bra att vi äntligen har en strategi för jämställdheten igen. Det är ett viktigt redskap i arbetet för ökad jämställdhet, avslutar Heléne Fritzon.

* * *

facebook Twitter Email