EU-pengar till tågtrafik i västra Sverige

- Nu kan tågsträckan mellan Oslo och Göteborg förbättras, med ökad framkomlighet och tillgänglighet för alla boende här. Europa kommer litet närmare, konstaterar europaparlamentariker Aleksander Gablic (S), efter att Europaparlamentet ställt sig bakom trilogförhandlingens resultat för EU:s infrastrukturfond.

Nu knyts Europa ihop ännu mera. Prioriteringarna är klara för 2021-2027 och bland de många vinnarna finns den västra regionen. Europaparlamentet har idag ställt sig bakom prioriteringarna för EU:s infrastrukturfond som förhandlats fram av Rådet, Kommissionen och Europaparlamentet.

– Det känns extra högtidligt att vi faktiskt får medfinansiering upp till 50% för den gränsöverskridande sträckan Göteborg-Oslo. Ingen självklarhet från början, men en stor framgång, fortsätter europaparlamentariker Aleksander Gablic (S).

Prioriteringarna som förhandlats fram innebär framförallt satsningar på gröna transportalternativ – järnvägar, hamnar, transporter med alternativa bränslen och elbilar (laddningsinfrastruktur).

* * *

Lars Hagberg, pressekreterare
Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: [email protected]

facebook Twitter Email