EU-pengar till Botniska korridoren

- Fram till nu har Europa slutat i Stockholm, men med EU-pengar till Botniska korridoren tar vi EU hela vägen upp i norr. Vi får en efterlängtad rutt från norra Skandinavien till Medelhavet, säger europaparlamentariker Aleksander Gablic (S).

Nu knyts Europa ihop ännu mera. Prioriteringarna är klara för 2021-2027 och bland de många vinnarna finns regionerna i Norrland. Europaparlamentet har idag ställt sig bakom prioriteringarna för EU:s infrastrukturfond som förhandlats fram av Rådet, Kommissionen och Europaparlamentet.

– Järnvägssträckan Stockholm – Haparanda får medfinansiering på ca 20-30% från EU och är en viktig signal att både landsbygd och glesbygd faktiskt ses som viktigt. Norra Sverige, Norrland, knyts ihop som en naturlig del med Europa, säger europaparlamentariker Aleksander Gabelic (S).

Prioriteringarna som förhandlats fram innebär framförallt satsningar på gröna transportalternativ – järnvägar, hamnar, transporter med alternativa bränslen och elbilar (laddningsinfrastruktur).

* * *

Lars Hagberg, pressekreterare
Mobiltelefon: +32 495 34 60 10
Epost: [email protected]

facebook Twitter Email