EU måste agera för en utredning om våldet i Gaza

De senaste dagarnas oproportionerliga våld och dödande i Gaza måste kraftigt fördömas. Det gäller också USA:s beslut att flytta ambassaden till Jerusalem och att USA utnyttjar sitt veto i FN:s säkerhetsråd för att blockerar de rättmätiga kraven på en oberoende utredning av det som sker.

För att situationen i Mellanöstern inte ska eskalera ytterligare och spridas, måste nu EU och medlemsländerna gå samman och verka för att en sådan utredning kommer till stånd.

Vi uppmanar till besinning och respekt för mänskliga rättigheter och rätten till en fredlig samexistens för att skapa förutsättning för nya fredssamtal mellan två jämlika parter.

Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Aleksander Gabelic & Anna Hedh

facebook Twitter Email