EU inför gränsvärde för dieselavgaser i arbetsmiljön

På torsdagen enades EU-parlamentet, EU-kommissionen och EU:s medlemsländer om att införa ett gränsvärde för hur mycket dieselavgaser som får finnas i arbetsmiljön.

– Ingen ska behöva dö av cancer på grund av jobbet. Dieselavgaser hör till de mest cancerframkallande ämnena i vår arbetsmiljö, därför är jag oerhört glad och stolt över att vi lyckats få till stånd en överenskommelse, säger Marita Ulvskog (S) som lett förhandlingarna.

Sammanlagt berörs över tre miljoner arbetstagare i bland annat bilverkstäder, tunnelarbeten, tågunderhåll, hamnar och på byggarbetsplatser runt om i EU.

Sverige har idag inga gränsvärden för hur mycket dieselavgaser som får förekomma i arbetsmiljön. Dagens överenskommelse får därför stor betydelse på svenska arbetsplatser.

 – Dessutom garanteras alla som en gång har utsatts för dessa ämnen livslånga hälsokontroller, påpekar Marita Ulvskog.

 Nivån på dieselavgaserna kommer att mätas genom nivån av elementärt kol i miljön, enligt forskningens och Världhälsoorganisationens, WHO, rekommendation.

 Uppgörelse är en del av den större översyn av lagstiftningen kring cancerframkallande ämnen i arbetsmiljön som pågått under det senaste året. Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet har varit pådrivande för att få tillstånd ett gränsvärde för just dieselavgaser eftersom dessa inte fanns med i det ursprungliga förslaget till nya regler

 Överenskommelsen ska nu godkännas formellt av såväl EU-parlamentet som EU:s medlemsländer innan den träder i kraft.

* * *

För mer information, kontakta Pressavdelningen.

facebook Twitter Email