EU höjer ambitionsnivån – utsläppen ska minska till år 2030

EU:s långsiktiga klimatarbete måste intensifieras. För att nå målet om ett klimatneutralt EU år 2050 är det viktigt att utsläppen minskar minst 55 procent till år 2030.

– Det är inte bara möjligt, utan också ekonomiskt lönsamt. Och det skulle inte minst leda till färre sjukdomsfall och till och med lägre dödstal i Europa.

Det säger Jytte Guteland (S), som varit den socialdemokratiska gruppens huvudförhandlare, när parlamentet på torsdagen tog ställning till EU:s långsiktiga plan för att minska utsläppen av växthusgaser.

– Med dagens utsläppsnivåer missar vi Parisavtalets mål om högst 1,5 graders global uppvärmning med råge. Utsläppen måste minska mer och snabbare om vi ska klara vårt eget klimatmål år 2050, säger Jytte Guteland.

Hon är därför mycket glad över att parlamentet valde att ställa sig bakom kravet på att höja ambitionsnivån och minska utsläppen med 55 procent till år 2030.

– EU har både de ekonomiska förutsättningar som krävs och ett särskilt ansvar att gå före i klimatarbetet. Förändring är inte bara möjligt, det är också smart, påpekar hon.

– Enligt forskarna kan det skapa två miljoner nya jobb och dessutom en besparing på mer än 2000 miljarder årligen i Europa, säger Jytte Guteland.

* * *

facebook Twitter Email