Det finns gränser för Sveriges bidrag

Replik av Heléne Fritzon i Expressen den 8 mars 2020.

Vad får vi egentligen för pengarna? Ja du, Jessica Stegrud (SD). Det är en hel del matnyttigt.

Vad sägs om ett helt avgörande och livsviktigt arbete för ett hållbart framtida klimat för våra barn och barnbarn?

Gemensam säkerhetspolitik.

Inre marknad som bidrar till jobb och tillväxt.

Solidaritet mellan medlemsstater av olika storlek och med olika förutsättningar.

Och från start en gemensam fredstanke.

Det finns oräkneliga exempel på hur Sverige tjänar på att vara medlem i EU. Därför är vi beredda att fortsätta bidra. Men det finns gränser för med hur mycket vi ska bidra.

När Storbritannien nu har lämnat måste EU-länderna naturligtvis rätta mun efter matsäck. Storleken på budgeten måste hållas igen. Vi kan heller inte acceptera att den svenska avgiften stiger så drastiskt som i de förslag vi har sett hittills.

Den ska hållas nere dels genom att hålla nere EU:s totala utgiftsnivå och dels genom att säkra Sveriges rabatt på medlemsavgiften. Det handlar om pengar vi behöver i Sverige till sjukvård, polis och skola. Det här lyfter statsminister Stefan Löfven och EU-minister Hans Dahlgren tydligt fram under de pågående förhandlingarna om EU:s långtidsbudget.

Det är 25 år sedan Sverige gick med i EU. De första åren syntes EU-motståndarna regelbundet i samhällsdebatten, men det har klingat av rejält. De flesta förstår det grundläggande värdet av EU-medlemskap.

Heléne Fritzon

* * *

facebook Twitter Email