Den moderata retoriken blir alltmer förvirrad

Replik av Marita Ulvskog i Aftonbladet den 26 september 2014.

Debattartikel av Corazza-Bildt (M) på Aftonbladet Debatt: En rödgrön regering hotar samarbetet i EU [länk öppnas i nytt fönster]

På Aftonbladet-Debatt angriper Anna Maria Corrazza Bildt oss Socialdemokrater för att vi inte tycker som hon i frågan om jobb och tillväxt. Dvs vi delar inte uppfattningen att låga löner, löner under miniminivåer och en helt oreglerad arbetsmarknad leder till fler jobb och ekonomiskt välstånd. Det får hon nog lära sig att leva med.

Samtidigt beskyller hon oss för att vilja flytta arbetsmarknadspolitiken till EU. Grunden för detta påstående är att vi arbetar för att förändra det s k utstationeringsdirektivet. Ett direktiv som efter ett beslut i EU-domstolen ändrat spelreglerna på svensk arbetsmarknad.

Makten har alltså genom domstolens beslut redan förskjutits till EU – och som ILO:s expertkommitte formulerat det har ändringen ”gravt kränkt föreningsrätten”. Detta arbetar vi alltså trots Corrazza Bildts irritation på att förändra. Det är i själva verket en av de viktigaste frågorna i vårt arbete som socialdemokratiska EU-parlamentariker.

Vad gäller handelsavtalet mellan EU och USA är vår hållning självklar: Vi kommer att säga ja till ett förhandlingsresultat som är bra för Sverige men nej om det inte håller måttet. Om det skulle innebära allvarliga försämringar för människor, för konsumenter, löntagare och andra då kommer vi självfallet inte att acceptera det för harmoniseringens eller avtalets egen skull.  Sverige är ett exportberoende och frihandelsvänligt land men i motsats till Corazza Bildt säger vi inte ja och amen på förhand.  Vi har krav, vi förhandlar, vi säljer inte ut svenska intressen och jobb.

Att ställa krav på marknaden innebär inte att man försämrar den. Man skapar inte ett bättre EU med låga löner, bristande arbetsmiljöer eller blind avreglering. Vi gynnas varken av underbetalda och utarbetade lastbilschaufförer på våra vägar eller klorbesprutade kycklingar på tallriken.

Efter åtta år av moderat styre har vi dock blivit ett land bland många andra där ökande klyftor och vinstjakt gått före människan. Med en ny regering i Sverige kommer vi i högsta grad att vara aktiva för att vända den utvecklingen.

Marita Ulvskog, EU-parlamentariker (S)

 

 

* * *

facebook Twitter Email