Demokrati är ingen liten sak

Krönika av Jens Nilsson i Piteå-Tidningen den 4 juli 2014.

När 751 ledamöter, som är direktvalda av Europas folk, möts för att påbörja sitt arbete för fem år framåt, så finns det skäl att reflektera över demokratin.

Det har gått några veckor sedan EU-valet och vardagen tar vid i den europeiska unionens folkvalda församling. Partigrupperna ska formera sig och det ska väljas ordförande i både parlamentet och i partigrupperna. Vi ledamöter ska utses till uppdrag i de olika utskotten och vi ska besluta om stats- och regeringschefernas förslag om ordförande i EU-kommissionen. Världens enda multinationella folkvalda församling drar igång arbetet.

I denna folkvalda församling finns representanter som är både röda, blå och gröna. Även en del andra politiska färger. Dessa människor av kött och blod kommer från 28 länder med olika språk, historia och kultur. Bilden som tornar fram är en fantastisk beskrivning av den mångfald som är den europeiska själen. En demokratiskt vald mångfald av verkligheten i Europa som syftar till att lösa konflikterna genom debatt, diskussion och gemensamma beslut. Istället för att mötas med vapen i hand.

Men i denna församling finns det också de som förnekar demokratin och som vill sätta käppar i hjulet för det parlamentariska arbetet. Deras syfte kan variera, men de förenas i en nationalistisk och främlingsfientlig agenda och sin starka tro på att vissa människor duger medan andra borde utrotas.

Det är då mina tankar om demokratins innersta väsen blir allt tydligare. Demokrati är så mycket mer än en ordning för att fatta och verkställa beslut. Demokrati är ett värdesystem som måste genomsyra hela samhällslivet. Det handlar om medborgerliga fri- och rättigheter, rätten till social trygghet, religionsfrihet, yttrandefrihet och alla människors lika värde. Ingen människa ska behöva förföljas, förtryckas eller diskrimineras.

Nyckelordet för att en demokrati ska kunna fungera är respekt. Demokratin kräver att var och en respekterar andras demokratiska rättigheter, tar sin del av ansvaret för samhällsarbetet och följer fattade beslut. Även om det går ens egna åsikter emot.

Demokrati är heller inget som är givet för alltid. Kampen för de demokratiska värdena måste föras av oss alla – varje dag. Varje ny generation måste vinna kampen för demokratin och alla människors lika värde. Det är ingen småsak precis.

Jens Nilsson (S), europaparlamentariker

 

 

* * *

facebook Twitter Email