Dags för ett #metoo-direktiv i EU

EU bör införa ett särskilt #metoo-direktiv mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det föreslår de svenska Socialdemokraterna i Europaparlamentet i sin nya rapport ”Backlash för jämställdheten i Europa”. Med rapporten vill Socialdemokraterna larma om att utvecklingen är på väg åt helt fel håll.

– De senaste tio åren har EU genomsyrats av ett aktivt motstånd mot jämställdhet och kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter, säger europaparlamentariker Anna Hedh (S), som är ordinarie ledamot av parlamentets jämställdhetsutskott.

Var tredje kvinna i EU är i dag utan arbete, lönegapet ligger fast på 16 procent och pensionsgapet mellan könen når svindlande 40 procent. Detta trots att forskningen visar att en jämställd arbetsmarknad skulle kunna höja EU:s BNP med så mycket som 27 procent.

Samtidigt motsätter sig konservativa och högerextremistiska krafter all lagstiftning som gäller våld mot kvinnor, och respekten för sexuella och reproduktiva rättigheter sviker i alltfler länder inom unionen.

– Historien visar att varje gång jämställdheten vinner ny mark, slår konservativa krafter tillbaka. Vi ser det i Polen, där det styrande partiet vill inskränka aborträtten, och vi ser det i Ungern, där Viktor Orbán föreslår ekonomiska fördelar för kvinnor som stannar hemma och föder barn, säger Anna Hedh.

Den nya rapporten innehåller förslag till åtgärdsprogram för att vända utvecklingen rätt igen. Bland annat att bör jämställdhetsperspektivet genomsyra hela EU:s budget och en ny EU-strategi för jämställdhet måste nu äntligen tas fram, fyra år  efter att den gamla löpt ut.

– Vi kan inte vänta längre. Det är dags att vi reagerar med kraftfulla politiska reformer som gynnar hela unionen, säger Anna Hedh.

* * *

* * *

facebook Twitter Email