Bekämpningsmedel: EU-länder struntar i reglerna

Trots upprepade rapporter om utbredd insektsdöd struntar EU:s medlemsländer i överenskomna regler om en mer hållbar användning av bekämpningsmedel. På tisdagen krävde därför EU-parlamentet skärpta åtgärder för att främja alternativa, icke-kemiska metoder och bekämpningsmedel med låg risk.

– Det är allvar nu. Häromdagen kom ytterligare en rapport som pekar på en global ekologisk katastrof om vi inte lyckas stoppa insektsdöden. Tidigare har tyska forskare varnat för att vi överhuvudtaget inte har några flygande insekter kvar om tio år, om utvecklingen får fortsätta i samma takt som nu.

Det säger Europaparlamentariker Jytte Guteland (S) som lett parlamentets arbete med frågan. Hon framhåller att dagens intensiva användning av kemikalier i jordbruket är en del av problemet bakom insektsdöden. Därför är EU:s regler om hållbar användning av bekämpningsmedel en hörnsten i arbetet för att ställa om till ett mer hållbart jordbruk och minska mängden kemikalier i miljön.

– Att flera av EU:s medlemsländer väljer att strunta i det vi kommit överens om är fullständigt oacceptabelt, säger Jytte Guteland.

Förutom ökade ansträngningar för att gå över till mer hållbara bekämpningsmedel vill Europaparlamentet även se ett förbud mot användning av bekämpningsmedel på offentliga platser som exempelvis parker och skolgårdar.

– Det handlar inte bara om insekters överlevnad, vi måste också stärka skyddet för människors hälsa, i synnerhet gravida kvinnors och barns, säger Jytte Guteland.

Det behövs också insatser för att öka organisk odling och för att minska bekämpningsmedlens inverkan på ekosystem och den biologiska mångfalden. Som ett steg i det arbetet vill parlamentet att EU-länderna tar fram årliga minskningsmål för bekämpningsmedel.

* * *

facebook Twitter Email