Anna Hedh vice ordförande i EU-parlamentets delegation för nordiska länder

Anna Hedh (S) har fått uppdraget som vice-ordförande för Europaparlamentets delegation till Norge, Island Schweiz och Lichtenstein.

– Jag är glad över att ha fått detta förtroende och ser fram emot att bidra till det viktiga samarbetet med länderna som hör till delegationen, säger Anna Hedh (S).

Bakgrund

Europaparlamentets delegationer upprätthåller förbindelserna och utbyter information med parlamenten i länder utanför EU. Via sina delegationer bidrar parlamentet också till EU:s representation utanför unionen.

Det formella namnet är ”delegation för Schweiz, Norge och de gemensamma parlamentarikerkommittéerna för EU-Island och EES”.

 

 

* * *

facebook Twitter Email