Alla barn får inte en jul med mat och klappar

Debattartikel av Heléne Fritzon i Upsala Nya Tidning (UNT) den 24 december 2019.

Nu stundar julhelg och många av oss är upptagna av allt julstök. Det är så mycket som ska hinnas med, allt från julklappar till barnen och julmat på bordet till att träffa släkt och goda vänner. För mig och min familj är också julhelgen en tid för tanke och reflexion. Det finns så många barn i världen som inte är i närheten av att få uppleva julens glädje.

Bara i EU är nästan 25 miljoner barn i farozonen för fattigdom och socialt utanförskap.

Den siffran är svindlande, den motsvarar mer än dubbelt så många som utgör Sveriges befolkning eller nästan hela Nordens befolkning tillsammans. Så många barn är i farozonen bara inom EU.

Barn som inte växer upp i ett hem eller ett samhälle som kan erbjuda trygghet, omsorg och utbildning får en trasig barndom som oftast är svår att både bearbeta och kompensera i vuxenlivet.

Det handlar ofta om väldigt grundläggande behov som inte kan ges till barnen när pengarna inte räcker till i en familj. För fattiga barn kan det handla om:

  • att barnet inte får tillräckligt med mat, kanske inte ens frukost innan skoldagen börjar, eller en tillräckligt hälsosam kost under sin uppväxt
  • att barnet inte har varma kläder och täta skor för att klara regn, snö och kyla
  • att barnet inte får samma roliga saker eller tillgång till fritidsaktiviteter som kompisarna får
  • att barnet inte har en egen liten lugn vrå eller ens en egen säng när familjen tvingas bo i fattiga områden med överfulla bostäder.
  • att föräldrarna inte har råd till hälsovård eller mediciner när barnet är sjukt.

Detta sätter spår i fattiga barn. Djupa spår.

När de grundläggande behoven hos fattiga barn inte kan tillgodoses så berövas de också sina möjligheter till utbildning och utveckling.

Alla barn föds med fantasi. Fantasi är en fantastisk tillgång för barnens personliga utveckling men fattiga barn har inte samma möjlighet att få sin fantasi att växa inom dem när tryggheten inte finns.

För mig som socialdemokrat, som mamma, mormor och farmor, är det självklart att varje dag ta kampen för barns rättigheter. Alla barn ska ha rätt till en barndom där de utvecklas till trygga, starka och självständiga individer.

Därför är det så viktigt att FN:s Barnkonvention följs av alla länder. Jag är glad och stolt att Barnkonventionen blir svensk lag nu från årsskiftet.

Våra traditioner ser olika ut, olika i olika länder, men också olika i olika familjer. Julen är kanske vår mest traditionsrika högtid där också förväntningarna är som störst. Jag vill såklart att alla barn ska få en fin jul- och nyårshelg. Jag vet samtidigt att det inte blir så för alla barn.

Därför hoppas jag att det alltid finns en tanke och en handling till alla de barn som inte får uppleva julsånger eller prassla med julklappspapper på julafton.

I min stora familj har vi genom åren försökt att alltid påminna oss om detta, en liten gåva till organisationer som stödjer fattiga barn kan bli en julklapp från våra barn. Ibland läser tomten upp ett gåvobrev till utsatta barn när julklapparna delas ut. Vi gör alla olika men varje tanke eller handling räknas för världens barn.

Mitt arbete i EU kommer att handla om hur vi genom politiska beslut skapar en bättre framtid för våra barn och unga.

Vi ska visa mod och ledarskap så att vi klarar att ställa om till ett klimatsmart samhälle men vi ska också utjämna de ekonomiska klyftorna så att alla barn i EU kan växa upp i trygghet och känna framtidstro.

God Jul o Gott Nytt År!

Heléne Fritzon (S)
Europaparlamentariker

* * *

facebook Twitter Email