Aleksander Gabelic: Nu är det dags att ställa om Sverige en gång till

Debattartikel av Aleksander Gabelic i Folkbladet den 21 juli 2018.

Arbetet inom välfärden har länge tyngts av enorma administrativa system som tagit tid och kraft från själva jobbet. De stora möjligheter som finns inom området artificiell intelligens, AI, skulle kunna befria personal i ekonomiskt pressade välfärdssektorer från en del av det arbetet. Ett problem inom välfärdssektorn är att vårdpersonal inte alltid har rätt kompetens för sina uppgifter. Det framgår av Inspektionen för vård och omsorgs senaste rapport.

Här kan användningen av AI vara en del av lösningen, men bara om vi lär oss hur, och vad som kan vara fallgroparna. För det krävs att vi satsar på forskning kring AI och den vägen gör det möjligt för dem som arbetar i välfärden att utföra det jobb de utbildat sig för.

Inför de kommande förhandlingarna om EU:s nya långtidsbudget föreslår kommissionen en rejäl satsning på ett nytt digitalt paket. Syftet är att främja bland annat forskningen kring just AI och cybersäkerhet. Det är nödvändigt för att EU ska hänga med i utvecklingen. Som en del av den här satsningen ingår att förbereda för de socioekonomiska förändringar som väntas när användning av AI ökar. Dessutom behövs ett etiskt och legalt ramverk för den nya tekniken.

För AI skapar en relevant oro. Oro för alltför mäktiga maskiner och för att tjänstemannayrken som hittills varit förskonade under datoriseringens framfart nu ska bli utkonkurrerade av supersnabb programvara.

En aktiv och framåtblickande politik är nödvändig när det gäller artificiell intelligens och därför har jag bestämt mig för att inte rädas en självlärande dator, utan välkomna de nya satsningar som föreslås.

Än så länge har olika typer av AI visat sig vara mycket precist och noggrant och kunnat minska risken för fel, vilket gör verksamheter säkrare och bättre. I Sverige har vi en stark socialdemokratisk tradition av att ställa om, nu får vi göra det igen.

Aleksander Gabelic

facebook Twitter Email