Valet till Europaparlamentet 2009

Den 7 juni 2009 var det val till Europaparlamentet. 736 ledamöter utsågs till att företräda folket i 27 EU-länder.

Vart femte år utser alla medlemsländer företrädare till Europaparlamentet. De demokratiska regler som medlemsstaterna i Europeiska unionen har kommit överens om är bland annat rösträtt vid 18 års ålder och att valhemligheten bevaras. Sedan Maastrichtfördraget trädde i kraft 1993, kan varje medborgare i ett av EU:s medlemsländer som bor i ett annat EU-land rösta eller ställa upp som kandidat i det land där han eller hon bor.

Den första tiden var de svenska företrädarna i Europaparlamentet utvalda av riksdagen och partierna fick platser i relation till valresultatet för riksdagen 1994. Perioderna 1995-1999 och perioden 1999-2004 satt det 626 företrädare i Europaparlamentet, varav 22 från Sverige. 2004 – 2009 satt det 732 (785) företrädare, varav 19 från Sverige. Perioden 2009 – 2014 sitter det 736 företrädare i Europaparlamentet, varav 18 från Sverige. Men då ska nämnas att i och med det nya fördraget kommer den siffran att ändras (Lissabonfördraget). Sverige får 2 företrädare till i Europaparlamentet. Socialdemokraterna har idag fem ledamöter men kommer att bli sex efter Lissabonfördragets införande.

Sedan den 1 maj 2004 är utvidgningen ett faktum. Då trädde tio nya medlemsländer in i det europeiska samarbetet och EU:s befolkning ökade till cirka 450 miljoner människor. Den 1 januari 2007 blev Bulgarien och Rumänien medlemmar vilket utökade EU:s befolkning ännu mer, till 500 miljoner människor.

Resultat (per land och antal ledamöter):

 • Tyskland 99
 • Storbritannien 72
 • Italien 72
 • Frankrike 72
 • Polen 50
 • Spanien 50
 • Rumänien 33
 • Nederländerna 25
 • Ungern 22
 • Grekland 22
 • Tjeckien 22
 • Belgien 22
 • Portugal 22
 • Sverige 18
 • Österrike 17
 • Bulgarien 17
 • Danmark 13
 • Finland 13
 • Slovakien 13
 • Litauen 12
 • Irland 12
 • Lettland 8
 • Slovenien 7
 • Estland 6
 • Cypern 6
 • Luxemburg 6
 • Malta 5

Mer information om valet hos Valmyndigheten i Sverige
http://www.val.se

Europaparlamentet webbplats
http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections2009/sv/index_sv.html

facebook Twitter Email