EU-frågor lyser med sin frånvaro i valrörelsen

Valrörelsen är i full gång. Nya utspel nästan varje dag från partierna om vilken riktning de vill ta Sverige. Men det är precis som att den faktor som påverkar mer än hälften av vår lagstiftning har glömts bort; EU, skriver Anna Hedh (S), europaparlamentariker.

Den nionde september väljer vi inte bara vilka som ska representera oss i kommun, regioner och riksdag. Vi väljer också vilka som ska företräda oss i EU. De partier som bildar regering kommer att ha en lång rad tunga frågor att ta ställning till i EU:s ministerråd. Det blir väldigt svårt för väljarna att utvärdera…

Läs mer

Miljontals riskerar cancer

Dieselskandalen du inte hört talas om Debattartikel av Marita Ulvskog i bland annat Värmlands Folkblad, Dala-Demokraten, Sundsvalls Tidning, Tidningen Ångermanland, Östra Småland etc – första införandet den 30 juni 2018 Dieselavgaser orsakar cancer. Det slog Världshälsoorganisationen, WHO, fast redan för sex år sedan. I EU har vi en lag som ska skydda oss från att…

Läs mer

Jytte Guteland: Kommentar med anledning av JURI:s beslut om upphovsrätt

Kommentar Jytte Guteland med anledning av Europaparlamentets rättsliga utskotts beslut om upphovsrätt. Efter omröstningen stod det klart att det rättsliga utskottet röstat ja till både artikel 11 och 13 med siffrorna 13-12 respektive 15-10.

– Det blev ett rättsosäkert resultat i det rättsliga utskottet. Jag kommer verka för att vi får ett bättre resultat i plenum, säger Jytte Guteland (S) i en första kommentar. – För mig har det varit viktigt att stå upp rättighetshavarnas intressen, men dagens omröstning riskerar skapa fler frågetecken än ge svar. Jag hade hellre…

Läs mer
facebook Twitter Email