Ledamöterna

 

Marita Ulvskog

Marita är ledamot och förste vice ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och ersättare i utskottet för internationell handel (INTA). Marita är delegationsledare för den svenska socialdemokratiska gruppen i parlamentet.

Bakgrund
Född 1951 i Luleå. Marita har tidigare varit partisekreterare för Socialdemokraterna, civilminister, kulturminister samt riksdagsledamot. Dessförinnan bl a chefredaktör för tidningen Dalademokraten. Läs mer om Marita här!

Olle Ludvigsson

Olle är ledamot i utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON) och ersättare i utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE).

Bakgrund
Olle är född 1948 på Hälsö i Göteborgs skärgård. Han har tidigare bl a varit ordförande för IF Metall avdelning 36 och ordförande för LO Göteborg. Läs mer om Olle här!

Jytte Guteland

Jytte är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) och suppleant i utskottet för rättsliga frågor (JURI).

Bakgrund
Jytte är född 1979 i Huddinge. Hon har tidigare varit ordförande för Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) mellan åren 2007-2011. Jytte har en magisterexamen i nationalekonomi på Södertörns Högskola. Läs mer om Jytte här!

Jens Nilsson

Jens är ledamot i utskottet för transport och turism (TRAN) och ledamot i utskottet för regionala frågor (REGI).

Bakgrund
Jens Nilsson föddes 1948 i Västervik, men är uppvuxen i Gävle. Nu bor Jens i Östersund och det är här han har jobbat och verkat större delen av sitt liv. Karriären började i Unga Örnar. Han har varit informationschef på ABF och HSB. Fram tills 2010 var Jens Östersunds ”starke man” som ordförande i kommunstyrelsen. Mellan 2007-2011 hade Jens Nilsson uppdraget som ordförande för Socialdemokraterna i Jämland, dvs under en kort tid samtidigt som uppdraget i Europaparlamentet. Läs mer om Jens här!

Anna Hedh

Anna är ledamot i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM), ersättare i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE). Anna är också ersättare i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO).

Bakgrund
Anna kommer från Mörbylånga och är född 1967. Innan Anna blev Europaparlementariker var hon ordförande för Mörbylånga arbetarekommun, samt vice ordförande för kommunstyrelsen. Anna har bland annat arbetat som fritidsgårdsföreståndare. Läs mer om Anna här!

facebook Twitter Email