Transport

Transporter är i många fall gränsöverskridande. Vi driver många frågor och en sak som ligger oss varmt om hjärtat är kollektivtrafiken som vi arbetar aktivt med att främja. Det är förstås viktigt att lika regler gäller för alla om vi ska kunna ha en rättvis konkurrenssituation i Europa.

Att transportsystemen värnar om miljön är ett måste. Men de måste bli mer klimatsmarta och där har vi som beslutsfattare ett stort ansvar. Vi måste bygga fler järnvägsspår så att fler kan ta tåget men också göra det lättare för byten mellan olika transportslag. Vi vill att EU ska investera i förnybar energi, nya innovativa tekniklösningar, minskade utsläpp och ett modernt europeiskt tågnät. Sjöfart och luftfart är lika viktiga delar av transportsystemet och av hänsyn till miljön är det viktigt att vi väljer rätt transportslag till rätt transport. Minskade koldioxidutsläpp i transportsektorn är ett viktigt politiskt mål att arbeta mot i framtiden.

I den nya vitboken om hållbara framtida transporter arbetar vi bland annat för en ?effektiv sammodalitet?, vilket betyder att det ska vara lättare som passagerare men också för gods att utnyttjande flera transportsätt. Detta bygger inte på konkurrens mellan de enskilda transportslagen utan på att de ska komplettera varandra.

Transportarbetares arbetsvillkor måste också förbättras. Vi ska inte konkurrera med låga löner och farlig arbetsmiljö utan kampen för bra och trygga jobb kräver rättvisa villkor och kollektivavtal.
Omkring 40 000 människor dör varje år i trafiken i Europa. När åtgärdsprogrammet för vägsäkerhet löper ut 2010 är det därför viktigt att det finns en uppföljningsstrategi som säkerställer att antalet dödsoffer på vägarna minskar. Vi arbetar bland annat för en gemensam minimigräns för alkohol i trafiken.

facebook Twitter Email