Livsmedelssäkerhet

Vi tar inga risker när det gäller människors hälsa. För oss är det självklart att försiktighetsprincipen ska gälla. De produkter som inte bevisligen är säkra för hälsa och miljö ska inte få finnas på marknaden. Vi får aldrig vänta med att agera när det finns misstankar om risker eller hot.

Detta gäller särskilt de produkter som används av barn. Barn är känsligare än vuxna eftersom de – i relation till kroppsvikten – dricker mer, äter mer och andas mer. Barnmaten ska vara säker i hela produktionskedjan. Nappflaskan, favorittröjan, filten, leksakerna och hårschampot måste vara helt tillförlitliga. Vi vill förbjuda bisphenol A i nappflaskor, eftersom ämnet kan vara cancerframkallande. Vi vill även ha totalförbud mot mjukgörare och onödiga allergiframkallande doftämnen i leksaker. Dessutom anser vi att azofärger och för höga nivåer av transfetter bör förbjudas.

Vi vill ha en tydlig ursprungs- och klimatmärkning av livsmedel. Den ska vara lättförståelig och inte kunna misstolkas. Märkningen bör kompletteras med skarpare regler mot vilseledande information och reklam.

Tillsatslagstiftningen ska i högre utsträckning sätta konsumenternas intresse först. Vi arbetar för att tillsatser inte ska tillåtas om de är osäkra eller missleder konsumenten. Vi har satt stopp för köttklister i livsmedelsindustrin, vilket har med både säkerhet och vilseledning att göra. När köttdelar klistras ihop till konstgjorda filéer ökar riskerna för bakteriespridning. Dessutom kan de konstgjorda filéerna på många sätt vara vilseledande för konsumenten.

Omkring 30 000 olika kemikalier finns i dag på den europeiska marknaden. För 95 % av dem saknas ordentliga kunskaper om miljö- och hälsoeffekter. I enlighet med försiktighetsprincipen anser vi att dessa ämnen bör hanteras ytterst restriktivt. EU:s nya kemikalielagstiftning, REACH, är en stor tillgång på detta område, men innehåller ett antal luckor och alltså kan göras ännu bättre.

facebook Twitter Email