Jytte Guteland

Jytte Guteland: Hoppa upp från sandlådan. Sansa er! Håll er till fakta!

Krönika av Jytte Guteland i Aktuellt i politiken den 28 september 2018. Det är många olika politiska skeenden som far omkring i huvudet, många tankar, såhär i skiftet mellan sommar och höst. En blandning av det svenska valet, regeringsförhandlingarna, högerextremismen i Europa, EU:s nuvarande ordförandeland Österrike, nättroll, demokratins nedåtgående trend. Journalisternas svårigheter att vara kritiskt…

Läs mer

Frågor och svar om digital upphovsrätt

I veckan röstade Europaparlamentet om ett omdiskuterat förslag till nya upphovsrättsregler. Syftet med den nya lagstiftningen är att anpassa dagens regelverk till vår nya digitala verklighet, där kreativt material som exempelvis filmer, musik och spel enkelt kan delas och spridas på nätet. För att garantera skaparnas rätt till ersättning, samtidigt som medborgarnas rätt till ett öppet och tillgängligt internet värnas, behöver upphovsrätten moderniseras.

Vad handlar den digitala upphovsrätten om? – Idag kan vi enkelt sprida och dela med oss av kreativt material som exempelvis filmer, musik och spel på nätet. Detta ställer nya krav på hur vi värnar skaparnas rätt att få skäligt betalt för sina verk, samtidigt som medborgarnas rätt att ta del av och dela med…

Läs mer

S-ledamöterna: Blockpolitiken måste begravas

Gunnar Hökmark blandar ihop korten och gör sig skyldig till ett klassiskt exempel av ”whataboutism” när han jämför den rödgröna regeringens budgetsamarbete med Vänsterpartiet med det faktum att deras systerparti i Österrike regerar tillsammans med högerextrema FPÖ. Om Hökmark på allvar menade att detta samarbete med V, som uppstod som en konsekvens av Alliansens benhårda…

Läs mer
facebook Twitter Email