Anna Hedh

Oro och kritik inför den kommande rumänska folkomröstningen

S-ledamöterna Marita Ulvskog och Anna Hedh är oroade inför den rumänska folkomröstningen som hålls i helgen, där man ska ta ställning till att lagstifta om förbud mot samkönade äktenskap.

– Det är mycket oroande att rumänska regeringen väljer att anordna folkomröstning som riskerar att inskränka minoriteters rättigheter, säger Marita Ulvskog i DN om Rumäniens folkomröstning den 6-7/10 om att lagstifta om förbud mot samkönade äktenskap. Det är ett grovt övertramp på våra gemensamma värderingar om en likvärdig demokrati med lika rättigheter för alla. Socialdemokraterna…

Läs mer

”Dags att skaka av sig dammet från medeltiden”

”Frågan har visserligen förklätts till en omröstning om hur man definierar begreppet 'familj', men genom att skriva in att en kärnfamilj består av en gift man och kvinna i landets konstitution blockeras samkönade par att ingå äktenskap för all framtid”, skriver Anna Hedh (S).

Debattartikel av Anna Hedh på SVT Opinion den 5 oktober 2018. På söndag folkomröstar Rumänien om att stoppa samkönade äktenskap. Frågan har visserligen förklätts till en omröstning om hur man definierar begreppet ”familj”, men genom att skriva in att en kärnfamilj består av en gift man och kvinna i landets konstitution blockeras samkönade par att…

Läs mer

Frågor och svar om digital upphovsrätt

I veckan röstade Europaparlamentet om ett omdiskuterat förslag till nya upphovsrättsregler. Syftet med den nya lagstiftningen är att anpassa dagens regelverk till vår nya digitala verklighet, där kreativt material som exempelvis filmer, musik och spel enkelt kan delas och spridas på nätet. För att garantera skaparnas rätt till ersättning, samtidigt som medborgarnas rätt till ett öppet och tillgängligt internet värnas, behöver upphovsrätten moderniseras.

Vad handlar den digitala upphovsrätten om? – Idag kan vi enkelt sprida och dela med oss av kreativt material som exempelvis filmer, musik och spel på nätet. Detta ställer nya krav på hur vi värnar skaparnas rätt att få skäligt betalt för sina verk, samtidigt som medborgarnas rätt att ta del av och dela med…

Läs mer
facebook Twitter Email