Aktuellt

Marita Ulvskog: Sluta att utnyttja yrkeschaufförer

Utländska åkerier med sämre villkor konkurerar ut svenska Debattartikel av Marita Ulvskog på Aftonbladet den 14 augusti 2018. Alla ska känna sig trygga ute på vägarna. Såväl bilförare på familjesemester som lastbilschaufförer som kör leveranser till livsmedelsbutiker eller  möbelaffärer. Bättre vägsäkerhet får vi genom bra arbetsvillkor och rimliga kör- och vilotider för branschen. Alternativet är…

Läs mer

S-ledamöterna: ”Det är dags för EU att prioritera klimatet”

Det Gröna Folkhemmet bör uppdateras till ett Hållbart och grönt Europa, skriver Marita Ulvskog (S) tillsammans med övriga socialdemokratiska Europaparlamentariker. Bland annat vill de undersöka möjligheterna att förbjuda subventioner av fossila bränslen och att energibeskattningsdirektivet ses över, speciellt undantaget som gäller för flyget. De vill också att sjöfarten tar ett större ansvar för sina utsläpp.

Debattartikel av Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Aleksander Gabelic och Anna Hedh i Dagens Nyheter den 6 augusti 2018. Klimathotet känner inga nationsgränser. Lika lite som enskilda individer kan lösa problemet med den globala uppvärmningen, lika lite kan ett enskilt land göra det. Därför måste klimatdimensionen lyftas fram och ges en prioriterad plats i…

Läs mer

Olle Ludvigsson: Länge leve den digitala revolutionen

Vi måste ta tillvara på de möjligheter ny teknik medför och i Europaparlamentet arbetar vi just nu med ett betänkande om självkörande fordon, skriver Olle Ludvigsson (S).

Debattartikel av Olle Ludvigsson i Östgöta Correspondenten och Motala&Vadstena Tidningar från den 27 juli 2018. Genom historien har mänskligheten upplevt flera revolutioner som på ett eller annat sätt fundamentalt förändrat våra samhällen. Just nu pågår en ny – den digitala revolutionen. Hittills har vi bara sett början. Ord som algoritm, robotar och artificiell intelligens (AI) är idag…

Läs mer
facebook Twitter Email