Aktuellt

Ulvskog (S) och Ludvigsson (S) kandiderar inte

Marita Ulvskog (S) och Olle Ludvigsson (S) har idag meddelat det socialdemokratiska partiet att de inte står till förfogande för ytterligare en mandatperiod i Europaparlamentet. Beskedet innebär att de båda lämnar sina uppdrag efter EU-valet i maj nästa år.

– För min del är jag mest nöjd med att ha bidragit till att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden i Europa, säger Marita Ulvskog och pekar bland annat på överenskommelsen om allas rätt till lika lön för lika arbete på samma plats, och regelverk för en arbetsmiljö som inte sätter människors liv och hälsa…

Läs mer

EU inför gränsvärde för dieselavgaser i arbetsmiljön

På torsdagen enades EU-parlamentet, EU-kommissionen och EU:s medlemsländer om att införa ett gränsvärde för hur mycket dieselavgaser som får finnas i arbetsmiljön.

– Ingen ska behöva dö av cancer på grund av jobbet. Dieselavgaser hör till de mest cancerframkallande ämnena i vår arbetsmiljö, därför är jag oerhört glad och stolt över att vi lyckats få till stånd en överenskommelse, säger Marita Ulvskog (S) som lett förhandlingarna. Sammanlagt berörs över tre miljoner arbetstagare i bland annat bilverkstäder, tunnelarbeten,…

Läs mer

Oro och kritik inför den kommande rumänska folkomröstningen

S-ledamöterna Marita Ulvskog och Anna Hedh är oroade inför den rumänska folkomröstningen som hålls i helgen, där man ska ta ställning till att lagstifta om förbud mot samkönade äktenskap.

– Det är mycket oroande att rumänska regeringen väljer att anordna folkomröstning som riskerar att inskränka minoriteters rättigheter, säger Marita Ulvskog i DN om Rumäniens folkomröstning den 6-7/10 om att lagstifta om förbud mot samkönade äktenskap. Det är ett grovt övertramp på våra gemensamma värderingar om en likvärdig demokrati med lika rättigheter för alla. Socialdemokraterna…

Läs mer
facebook Twitter Email